Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mistanke om MRSA i Oppland

Svinebesetning i Gran kommune er båndlagt av Mattilsynet.

Illustrasjonsfoto: Anders Sandbu

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at det er mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Gran kommune i Oppland.

– Det er foreløpig resultater fra prøver Mattilsynet tok i besetningen i uke 32 som har gitt oss mistanke om LA-MRSA i denne svinebesetningen på Gran, sier Gunnlaug Moen, fungerende avdelingssjef i Mattilsynet, til Mattilsynets egne nettsider.

Gården er nå båndlagt av Mattilsynet. Det vil si at det ikke er lov å frakte noen dyr inn eller ut av gården inntil videre. Mattilsynet er i full gang med å kartlegge kontaktbesetningene til gården, for å ta prøver av dyra også her.

Besetningen som har mistanke om LA-MRSA nå, er en kombinert besetning med smågris, slaktegris og purker. Dersom prøvene viser seg å være positive, vil Mattilsynet pålegge produsenten sanering av dyreholdet, noe som blant annet betyr at dyrene blir avlivet.

Mattilsynet regner med å få endelige svar på prøvene fra Veterinærinstituttet mot slutten av denne uka.

Annonse

LES OGSÅ: – Helt nødvendig at fellesskapet tar regningen

LES OGSÅ: Bunnskrapt kasse for MRSA-rammet bonde: – Jeg har handlet på butikken med flaskepant

LES OGSÅ: – Mattilsynet gjør det vi kan

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag