Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Merete Furuberg gjenvalgt

Her er Småbrukarlagets nye styre.

Fortsetter: Merete Furuberg fortsetter som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Bildet er tatt i forbindelse med jordbruksoppgjøret i år. (Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gjenvalgt Merete Furuberg som leder for en ny periode. Furuberg ble første gang valgt til leder i 2010.

Slik ser det nye styret ut:

Leder: Ann Merete Furuberg, Hedmark. Gjenvalgt for ett år.

Politisk nestleder: Arne Lofthus, Hordaland. Gjenvalgt for ett år.

Organisatorisk nestleder: Oddvar Vigdenes, Nord-Trøndelag. Gjenvalgt for ett år.

Styremedlemmer:

Oddvar Vigdenes, Nord-Trøndelag. Gjenvalgt for to år.

Torbjørn Norland, Rogaland. Gjenvalgt for to år.

Ragnhild Bergset Elvestad, Troms . Ny, for to år.

Varamedlemmer:

Varamedlemmer for ett år:

Oddveig Pedersen Moen, Buskerud. Gjenvalgt.

Olav Endre Liseter, Nord-Trøndelag. Ny.

Øystein Pugerud, Hordaland. Gjenvalgt.

Annonse

Ingvild Hansen Nystad, Møre og Romsdal. Gjenvalgt.

Britt Marthinussen, Troms. Gjenvalgt.

Ordfører:

Ordfører: Per Anton Nesjan, Nordland. Gjenvalgt for ett år.

Varaordfører:Mette Hågensen, Buskerud. Ny, for ett år.

Kvinneutvalget:

Leder: Ellen Marie Tangen, Hedmark. Ny, for ett år.

Øvrige medlemmer:

Oda Evy Øyen, Oppland. Ny, for for to år.

Bente Florelius, Hordaland. Ikke på valg.

Ungdomsutvalget:

Leder: Rakel Nystabakk, Nordland. Gjenvalgt for ett år.

Øvrige medlemmer:

Siri Folven, Troms. Ikke på valg.

Hallvard Surlien, Buskerud. Ny, for to år.

Neste artikkel

Småbrukarlaget vil ha krav om kompetanse