Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener villrein-nedslakting er galskap

Dyrenes Røst hardt ut mot Dales rein-beslutning.

Skaper kontrovers: Den forestående nedslaktingen av reinsdyr i Nordfjella skaper sterke reaksjoner. Bildet viser rein i Andøy kommune (Foto: Illustrasjonsbilde Bondebladet)
Skaper kontrovers: Den forestående nedslaktingen av reinsdyr i Nordfjella skaper sterke reaksjoner. Bildet viser rein i Andøy kommune (Foto: Illustrasjonsbilde Bondebladet)

Den forestående nedslaktingen av reinsdyr i Nordfjella har ført til at en ny forening – Dyrenes Røst – er blitt til i Norge. Organisasjonen mener en nedslakting i denne størrelsesordenen er rein galskap.

– Det er på tide at noen tar til orde mot massenedslakting og minner om dyrenes egenverdi. Det virker som at myndighetene er under sterkt press for å sette i verk tiltak, men disse tiltakene er særdeles uetiske, kortsiktige og med sannsynligvis liten eller ingen effekt, sier Jenny Rolness i Dyrenes Røst i en pressemelding onsdag.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) har sluttet seg til anbefalinger fra blant andre Mattilsynet om nedslakting av 2 200 rein for å hindre smittespredning av den fryktede dyresykdommen skrantesjuke.

– Rådene var helt entydige fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet, og det var utslagsgivende. Til tross for at jeg gjentatte ganger har utfordret dem på om det var noen måte å unngå dette på, var rådet det samme, sier landbruksminister Jon Georg Dale til NTB.

Rolness mener på sin side at en massenedslakting ikke vil kunne gjennomføres med dyrevelferdsloven i hånd.

– Mattilsynet har gjentatte ganger og inntil nylig forsikret dyrevernere om at det ikke vil være aktuelt å starte nedslaktingen i yngletida. Like fullt går de inn for å starte i sommer. Landbruksministeren vil spare høydrektige dyr, men mener han at det er greit å slakte ned simler med nyfødte kalver? Skal panikkslagne dyr jages med helikopter eller andre motoriserte kjøretøy mot innhegninger for å bli slaktet, med stor risiko for at små kalver trampes ned i trengselen, eller forventes det at jegere vil ta på seg å jakte reinsdyr midt i yngletida? I så fall kan vi bare håpe at jegerne kaster inn håndkleet slik at myndighetene blir uten hjelpere, skriver hun.

Annonse

Les også: Mattilsynet ønsker rask nedslakting av 2 200 rein

Rolness viser til at dyrene, i den perioden de føder og fostrer opp avkom, har lovfestet beskyttelse i Norge.

– Hvis Mattilsynet bryter dette viktige dyrevelferdsprinsippet, har de utspilt sin rolle som forvalter av dyrevelferdsloven. Da bør de ikke lenger ha ansvar for dyrevelferd. Myndighetene bør gi seg tid til å kartlegge mer før de tar en avgjørelse, konkluderer hun.

Les også: Formidlingspris til Røros Rein

Neste artikkel

Småkraft AS trer inn i Proxima Hydrotech AS