Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener trønder-bønder kan løse fôrkrisen

Sør-Trøndelag Bondelag mener mesteparten av halmen i Trøndelag kan sendes til Østlandet.

Fylkesleder Kari Åker i Sør-Trøndelag Bondelag oppfordrer alle lokale bønder med halm til å hjelpe kriserammede bønder i Sør-Norge – Bøndene i Trøndelag må skjønne alvoret og hive seg rundt nå, før det er for sent, sier Åker. Foto: Anders Sandbu
Fylkesleder Kari Åker i Sør-Trøndelag Bondelag oppfordrer alle lokale bønder med halm til å hjelpe kriserammede bønder i Sør-Norge – Bøndene i Trøndelag må skjønne alvoret og hive seg rundt nå, før det er for sent, sier Åker. Foto: Anders Sandbu

Mens det letes etter løsninger på fôrkrisen i Sør-Norge, ser Sør-Trøndelag Bondelag ut til å ha funnet et alternativ. Fylkeslaget sier til Adresseavisen at halm fra den trønderske kornhøsten kan løse fôrkrisen på Østlandet.

– Dersom trønderske kornbønder er villige til det og været er greit, kan Trøndelag forsyne Sør-Norge med det som trengs av grovfôr til drøvtyggere. Beskjeden vår er: ikke slakt ned dyr – vent på kornhøsten i Trøndelag, sier organisasjonssjef Jon Gisle Vikan i Sør-Trøndelag Bondelag til Adressa.

Ifølge Vikan, vil det teoretisk etter årets kornhøst i Trøndelag kunne bli mellom 400.000 og 500.000 rundballer med halm.

– Noe av denne halmen trenger vi her i Trøndelag, men det aller meste kan sendes til Østlandet, sier han.

Ber lokale bønder bistå

Fylkesleder Kari Åker i Sør-Trøndelag Bondelag mener det ligger til rette for en større fôrtransport sørover.

– Kornsesongen i Trøndelag ser ganske bra ut nå, og da må vi gå litt offensivt ut. Vi må bare få folk til å skjønne at de må ta vare på halmen. Bøndene i Trøndelag må skjønne alvoret og hive seg rundt nå, før det er for sent, sier Åker til Bondebladet.

Å bruke halmen til fôr er mulig å få til, men da må etterspørselen være der – og det må skrives skriftlige kontrakter bønder imellom, påpeker hun.

Annonse

Fylkeslederen regner med et stort påtrykk fra kriserammede bønder i sør utover sommeren, all den tid treskingen ikke er begynt i Trøndelag.

– Vi får allerede henvendelser fra bønder som vil ha fôr herfra, men det skorter på avtaleskriving mellom selger og kjøper. Bøndene må også ha klart for seg hvordan fôret skal behandles og fraktes, påpeker hun.

Med god tilrettelegging, mener hun det vil kunne sendes 100 baller i timen. Nå oppfordrer hun bøndene til å kontakte forformidling.no og det nye grovfôrteamet for å finne ut hva som er mulig å få til.

Store variasjoner også i Trøndelag

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) opplyser at det er kjøpers ansvar å få halmen presset og transportert. Selger rådes likevel til å bistå med lokalkunnskap om pressekapasitet i nærområdet, samt opplyse om aktuelle transporter som kan samkjøres.

Om Sør-Trøndelag alene kan løse fôrkrisen som har rammet hele Sør-Norge, gjenstår å se. For selv om avlingene mange steder er gode, er det også store lokale variasjoner i Trøndelag.

– I Oppdal og Rennebu er det like dårlige avlinger som i sør. I Røros er det noe bedre. For noen bønder er imidlertid 40-50 prosent av normalavlingen nå en realitet, forteller Åker.

For egen del, har hun "en del mindre" fôr enn i fjor.

– Vi fôrer fram en del okser i tillegg til melkeproduksjonen, og det kan vi kanskje ikke holde på med gjennom hele vinteren. Nå er vi akkurat ferdig med annenslåtten, og er helt avhengig av regn i tida framover for at det skal se lysere ut.

Neste artikkel

Naturbrukselever tester ny teknologi