Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener Statens naturoppsyn bommer på jerveynglinger

Finnmark Bondelag mener det er store mørketall.

Finnmark Bondelag mener det er betydelig flere ynglinger i Finnmark enn det Statens Naturoppsyn (SNO) har avdekket. Bilder viser sauer tatt av jerv i Sålekinna beitelag. (Foto: Svein Joten)

I 2015 ble det påvist 65 ynglinger av jerv i Norge. Dette er en økning på 13 ynglinger i forhold til 2014, dvs. 25 prosent økning, skriver NINA i en rapport om yngleregistreringer.

Det er rovviltregion 8, Troms og Finnmark, som har den største endringen i antall ynglinger sammenlignet med året før.

Les mer: – Lisensjakta i vårt fylke er en katastrofe

I denne regionen er det en økning på fem ynglinger sammenlignet med 2014, skriver NINA.

Finnmark Bondelag mener det er betydelig flere ynglinger i Finnmark enn det Statens Naturoppsyn (SNO) har avdekket.

Snakk om minimumstall

Finnmark Bondelag har analysert registrerte DNA-registreringer på jerv i Finnmark fylke fra 01.08.2015 til 31.07.2016.

– Vi reagerer på at når bestandstall og ynglinger presenteres av SNO, så gir de ett inntrykk av at dette er hva som er av jerv. De er ikke klare på at det er minimumstall, sier organisasjonssjef i Finnmark Bondelag, Terje Balandin.

4 av 10 ikke funnet

Bondelaget i Finnmark bestemte seg derfor å gjennomgå offentlige tall på DNA registrering i fylket.

– Vi har sett på individer som ble funnet per DNA i vintersesongen 2015/2016 og undersøkt hvor mange av disse som er funnet tidligere. Så har vi beregnet sjansen for at disse individene blir gjenfunnet. Tallene viser at det er 40 prosent sjanse for at individet ikke blir funnet hvert år.

Annonse

– Tar vi hensyn til disse tallene, så gjør det at når man finner 60 individer på DNA vinteren 2015/2016, så gir dette en minimumsbestand på 83,4 jerver i vårt fylke. Da tar vi høyde for at 4 av 10 ikke blir funnet hvert år, men vi tar ikke hensyn til at det fortsatt finnes ukjente individ, sier Balandin.

Store mørketall

– 27 av 60 individ ble registrert for første gang vinteren 2015/2016. Dette gjør at «tilveksten» i jervebestanden er på 45 prosent. Hvis alle de 27 individene skulle vært valper, så ville det utgjort ca. 18 vellykkede kull i 2015 i Finnmark. Når vi da samtidig vet at det ble avdekket åtte ynglinger i fylket denne våren, og det kun skal være tre, så viser det en bestand som er ute av kontroll, sier org sjefen i Finnmark Bondelag.

– Hvis andre mener 18 kull i 2015 er for høye tall, så bekrefter de samtidig at mørketallene på antall jerv i vårt fylke er store, legger han til.

83,4 jerv vinteren 2015/2016

Fylkeslaget mener en bestandsstørrelse på 83,4 jerv vinteren 2015/2016 før uttak, er mer reell enn de tall som SNO opererer med.

De mener likevel det er minimumstall.

Finnmark Bondelag mener en må ta hensyn til gjenfangst av DNA når en offentliggjør bestandstall. Dette må også tas med i framtidige beregninger ved fastsettelse av kvoter til lisensjakt og ekstraordinære uttak.

– Vi ber om at det settes inn ekstraordinære tiltak for å få bestanden ned, på bestandsmål fastsatt av Stortinget, sier Terje Balandin.

Les mer: – Jaktmetodene må bli mer effektive

Neste artikkel

Sp og Ap øker ulvepresset på Erna