Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener staten gambler med folkehelsa

– Nå må staten våkne, sier Geir Heggheim.

– Dette er en kamp som kan og bør tas for folkehelsa; det vil samfunnet tjene på i et langsiktig perspektiv, sier Geir Heggheim.

– Vi er i en kritisk fase i bekjempelsen av antibiotikaresistente bakterier i Norge, sier Geir Heggheim, styreleder i Norsvin i en pressemelding.

En ny forskrift om kompensasjon for nedslaktning som følge av LA-MRSA har vært ute på høring.

I forskriften legges det opp til en kompensasjonsordning som i liten grad dekker de tap svineprodusentene påføres ved utslakting av smittede besetninger.

Les også: Liker ikke forslaget om MRSA-erstatning

Småpenger for staten

– Her er det snakk om småpenger for staten, men store kostnader for den enkelte produsent. LA-MRSA-bakterien er ikke farlig for grisen, men kan være en trussel for folkehelsa dersom den spres til helseinstitusjoner. Svinenæringa har vært positive til bekjempelse av bakterien, som har kommet inn i svinebesetningene etter smitte fra mennesker, sier Heggheim.

– LA-MRSA er ikke noen dyresykdom, men en bakterie som truer folkehelsa, presiserer han.

Annonse

– Taper vi kampen, vil de økonomiske konsekvensene for samfunnet være betydelig større enn kostanden ved å gi erstatning til bøndene. Norge har som eneste land i verden mulighet for å holde svinepopulasjonen fri for LA-MRSA.

Les også: – Farlig pilleknasking hos ansatte i landbruket

Mer smittebeskyttelse

Styrelederen mener den norske svinenæringa har jobbet målrettet over mange år. Det skal nå investeres ytterligere i smittebeskyttelse. I tillegg jobber næringa aktivt for en ny bransjestandard for å unngå spredning mellom norske besetninger.

– For å opprettholde motivasjonen hos norske svineprodusenter for å holde svinepopulasjonen fri for LA-MRSA, er det svært viktig at det etableres økonomiske ordninger som gjør den enkelte bonde skadesløs når bakterien påvises. Dersom ordningen som etableres ikke blir tilstrekkelig forutsigbar og sikrer den berørte bonde, kan det bli vanskelig å opprettholde en felles visjon om å holde den norske svinepopulasjonen fri for LA-MRSA, sier Heggheim.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag