Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener regjeringen følger opp rovviltforliket

Statsministeren og klima- og miljøministeren mener – også etter massive protester fra 150 ordførere – at regjeringen følger Stortingets vilje i rovviltpolitikken.

Onsdag ettermiddag møtte ordførere fra Oppland, Hedmark, Trøndelag og Troms opp i Klima- og miljødepartementet. Der deltok de på et møte med både statsministeren, klima- og miljøministeren og den nye landbruksministeren. Temaet var oppfølgingen av Stortingets rovviltforlik og ulveforliket av 2016.

Bakteppet for møtet, er at i alt 150 ordførere har undertegnet et brev til regjeringen. I brevet kritiserer ordførerne regjeringens rovdyrpolitikk. Rovviltforliket blir ikke etterlevd i dag, mener ordførerne. Per 2017 er det registrert 10,5 årlige ulvekull i Norge, mens Stortinget har vedtatt 4-6 årlige ynglinger i Norge og i grenservir.

– Fungerer ikke i praksis

Beregninger fra Bondelaget viser også at bruken av utmark er blitt kraftig redusert siden opprettelsen av ulvesona i 2004. Eksempelvis er nedgangen på rundt 60 prosent i hedmarkskommuner som ligger helt eller delvis inne i sona.

– I dag fungerer ikke Stortingets vedtatte politikk i praksis. Vi har all grunn til å forvente at dagens møte blir starten på en prosess mellom landbruket og regjeringen i rovviltpolitikken, sier ordfører Ida Stuberg i Inderøy kommune til Bondebladet.

Hun var en av ti ordførere som deltok på møtet. Også Utmarkskommunenes Sammenslutning var med.

– Vi følger opp forliket

Men regjeringen står på sitt, også etter ordførerkritikken – som er tverrpolitisk. Både klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og statsminister Erna Solberg (H) var under onsdagens presseseanse klare på at regjeringen følger opp rovviltforliket – altså det stikk motsatte av hva 150 ordførere fra samtlige partier i rovdyrutsatte kommuner mener.

Annonse

– Vi mener at vi følger opp rovviltforliket, men det er klart at forvaltningen – eller effektiviteten i vår forvaltning – sikkert kan bli bedre, sa Solberg til pressen.

Hun vektla at det trengs et effektivt forvaltningsapparat, med "gode hjelpende virkemidler", og at det "noen ganger må tas preventive grep" for å holde rovviltbestanden nede for å sikre en bærekraftig beitenæring.

– Men i bunn ligger det et forlik som vi absolutt følger opp. Så tar vi på alvor innspill som omhandler områder hvor det ikke fungerer.

Elvestuen var av samme oppfatning:

– Vi følger opp rovviltforlikene, og det lovverket vi har, sa han.

– Må se på metodebruken

– Samtidig innrømmer dere at ting kunne ha vært bedre og mer effektivt? ble Elvestuen utfordret på.

Solberg kom da inn igjen:

– Vi har gitt fellingstillatelser som man ikke har klart å gjennomføre. Da må vi jo jobbe med metoder som gjør at vi kan gjennomføre de fellingstillatelsene som er gitt. Vi må se på metodebruken. Vi skal bruke de beste metodene, og vi må ha de beste folkene for å få det til, sa hun.

Neste artikkel

Jerven i Skandinavia kan spre genene sine over store områder