Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Melkerobot gir mindre penger

Svakere økonomi for bruk med robot, viser nye funn.

Gir fleksibilitet, men mindre penger: Melkerobot gir mer produksjon for mindre innsats av tid, og kan gi økt fleksibilitet for bonden. Samtidig er økonomien svakere på bruk med melkerobot, viser ny undersøkelse fra NIBIO. (Illustrasjonsfoto: Delaval)
Gir fleksibilitet, men mindre penger: Melkerobot gir mer produksjon for mindre innsats av tid, og kan gi økt fleksibilitet for bonden. Samtidig er økonomien svakere på bruk med melkerobot, viser ny undersøkelse fra NIBIO. (Illustrasjonsfoto: Delaval)

I Norge øker tallet på melkeroboter med rundt 200 hvert eneste år. Men hvordan er økonomien på bruk med melkerobot, sammenlignet med brukene uten robot? Dét har forskere sett på i en studie som er gjort med utgangspunkt i de årlige driftsgranskningene Norsk institutt for bioøkonomisk forskning (NIBIO) gjennomfører.

Får mer tid – og mindre penger

Et hovedfunn i undersøkelsen er at brukene uten robot gjør det bedre økonomisk:

* Til tross for noe høyere driftsinntekt på robotbrukene (2 770 500 kroner) mot 2 723 800 kroner på bruk uten robot, er resultat før avskrivinger mer positivt for brukene uten robot: 883 300 kroner på robotbrukene og 944 400 kroner på brukene uten robot.

* På den andre siden bruker bøndene med robot i snitt ti timer mindre årlig per ku, og får likevel 700 liter mer melk per dyr.

Les også: Melkeroboten: – Jeg sitter nærmest bonden

Annonse

Tallmaterialet er basert på regnskapsdata fra et utvalg melkeprodusenter som driver med og uten robot.

– Som en svært enkel oppsummering av funnene, kan vi si at melkerobot gir mer produksjon for mindre innsats av tid, og kan gi økt fleksibilitet for bonden. På den andre siden er økonomien til brukene med robot svakere enn for dem uten. Det gjelder både økonomisk resultat før avskrivinger og målt som vederlag per årsverk, sier driftsgransker og økonom Jostein Vasseljen i NIBIO Trondheim.

Samtidig er det stor forskjell internt i robotgruppa, viser undersøkelsen.

Se alle funnene her!

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag