Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet vil skyte 107 bukker i år

Mattilsynet ber om at det i år blir skutt minst 107 voksne bukker. Lokale villreinforvaltere ber tilsynet roe seg ned.

Det er i et brev til Miljødirektoratet at Mattilsynet ber om en nedskyting i denne størrelsesordenen. Bakteppet er den mye omtalte skrantesjuken – eller Chronic Wasting Disease på fagspråket.

Fra før, er all villrein i Nordfjella sone 1 utryddet. Den intense jakten – som høstet svært delte reaksjoner – foregikk i perioden november 2017 til februar 2018. I alt 1385 villrein ble felt i denne perioden, hvorav skrantesjuke ble oppdaget hos 17 dyr.

Nå ønsker altså Mattilsynet en solid opptrapping av jakta – denne gang i sone 2. I løpet av 2018 ber tilsynet om at i hvert fall 107 voksne bukker skytes og tas prøver av. Dét får lokale villreinforvaltere til å reagere. Nå ber de Mattilsynet roe seg ned i sommervarmen.

– Etter våre tellinger, er det om lag 130 voksne bukker i sone 2 i Nordfjella. Når Mattilsynet vil skyte ned minimum 107 bukker, utgjør det mesteparten av storbukkene, sier en fortvilet Harald Skjerdal til NRK Sogn og Fjordane.

Annonse

Skjerdal er sekretær i Nordfjella villreinutvalg. Villreinforvalterne mener det blir helt feil å, på veien mot kunnskap om CWD-tilstanden i Norge, ofre praktisk talt hele denne stammen, også.

Men Mattilsynet står på sitt, og viser til den brede faglige støtten som ligger til grunn for deres oppfordring om nedskyting i sone 2. Både Veterinærinstituttet, NINA og Universitetet i Oslo stiller seg bak.

– Det er våre fremste faginstitusjoner på området, og de mener det er forsvarlig å ta ut så mange dyr, sier CWD-koordinator Hallgeir Herikstad i Mattilsynet til NRK.

Neste artikkel

Bønder hardt ut mot melkekvote-forslag