Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Mattilsynet har blitt mer opptatt av dialog

80 prosent av respondentene i en spørreundersøkelse opplevde møtet med Mattilsynet Rogaland som "ok" eller "positivt". Norsvin-topp Geir Heggheim opplever at tilsynet har bedret seg.

– Jeg tror Mattilsynet har forstått alvoret i situasjonen. Mattilsynet innretter nå tilsyn på en annen måte enn før, og har skolert folka sine, sier Norsvins styreleder Geir Heggheim. Foto: Bondebladet
– Jeg tror Mattilsynet har forstått alvoret i situasjonen. Mattilsynet innretter nå tilsyn på en annen måte enn før, og har skolert folka sine, sier Norsvins styreleder Geir Heggheim. Foto: Bondebladet

Mattilsynet har fått mye og hard kritikk for sin opptreden under tilsyn. Bønder har fortalt om at de har mistet motivasjonen og følt seg nærmest som kriminelle i møte med Mattilsynet.

I kjølvannet av denne kritikken, sendte Mattilsynet i sommer ut en sms til over 3 600 bønder i Rogaland – fylket hvor det har stormet som verst. Mattilsynet ville vite hvordan den enkelte bonde opplever møtet med inspektører i fylket. Over 1 000 av bøndene svarte, og nå foreligger funnene:

* 57 prosent svarte at "det var helt ok å ha tilsyn av Mattilsynet".

* 22,5 prosent svarte at "det var en positiv opplevelse".

* 20 prosent svarte at "det var en negativ opplevelse".

8 av 10 respondenter mener dermed at møtet var ok eller positivt. Det er regiondirektør Ole Fjetland i Mattilsynet fornøyd med.

– Våre inspektører gjør en viktig og vanskelig jobb for dyrevelferden og for dyrehelsen. De må noen ganger kritisere livsverket til bønder, og de må fatte vedtak som koster penger. Jeg er imponert over at de klarer å gjøre den jobben og etterlate dette gode inntrykket hos de aller fleste, sier Fjetland i en pressemelding torsdag.

Han legger til at en del av de sterkeste kritikerne nok kan ha bidratt til "en ubegrunnet redsel" for Mattilsynet, men påpeker også at Mattilsynet skal fortsette å jobbe for å sikre en best mulig dialog mellom inspektør og bonde.

Norsvin-topp: – Bedre enn jeg har oppfattet

Det er først og fremst innen slaktegrisnæringa i Rogaland temperaturen har vært høy. Det samme har antall registrerte avvik vært:

* En egen tilsynskampanje i fylket avdekket i vår at fire av fem slaktegrisprodusenter i Rogaland brøt reglene for god dyrevelferd. Rundt halvparten fikk hastevedtak.

* Antall hastevedtak på nasjonalt plan, rettet mot svinebønder som må gjøre tiltak for bedre dyrevelferd, er doblet på ett år.

Landbruksministerens beskjed har vært krystallklar: Bønder som ikke holder seg innenfor reglene for god dyrevelferd, må enten rydde opp eller legge ned.

Annonse

Også næringa har vært klar på at resultatene er altfor dårlige og dyrevelferdsbruddene på flere gårder helt uakseptable. Men flere har også opplevd at Mattilsynet gjennom sin opptreden har bidratt til å skape unødvendig utrygghet.

Skal man tro funnene i den nye undersøkelsen, har det imidlertid skjedd en viss bedring i kommunikasjonen siden den gang, selv om bare en tredjedel av de spurte har svart.

– Resultatene av denne nye undersøkelsen er bedre enn jeg har opplevd situasjonen som, og det er jo veldig positivt. Det betyr at Mattilsynet har fått en mye mer bevisst holdning til det å skape dialog og trygghet, og en ok kommunikasjonssituasjon når de er hos bonden, sier Norsvins styreleder Geir Heggheim til Bondebladet.

Selv har han fram til nå opplevd forholdet mellom tilsynet og den enkelte slaktegrisprodusent i fylket som vanskelig.

– Jeg har opplevd stemningen som frustrert. I løpet av det siste året, og spesielt i vinter og vår, har jeg møtt mange bønder som har vært både redde, slitne og trøtte. Det er veldig alvorlig og veldig reelt, sier Heggheim.

– De har forstått alvoret

Noe av problemet, slik han ser det, har vært at Mattilsynets kontrollører har manglet en praktisk forståelse for hva det innebærer å jobbe som (svine)bonde.

– Mattilsynet har en mengde flinke, velutdannede veterinærer. Men det er en forutsetning at disse også har en forståelse for den praktiske tilnærmingen bonden lever med hver dag.

– Men jeg tror Mattilsynet har forstått alvoret i situasjonen. Tilsynet har nå innrettet tilsyn på en annen måte enn før, de har skolert folka sine og forstått viktigheten av å mestre grensesnittet mellom forskrift/veileder og praktiske formål. Jeg tolker det slik at dette har gitt resultater, sier Norsvins styreleder.

– Stikkordet er folkelighet

Selv om brorparten av respondentene svarer at møtet med kontrollørene var ok eller positivt, er det fortsatt en femtedel av dem som mener opplevelsen var negativ. Hva mener så Heggheim blir vesentlig framover for å få ned andelen misnøye ytterligere?

– Stikkordet er folkelighet fra begge sider – også fra bondens side. Det handler om oppførsel, og det handler om å skape en gjensidig dialog. Viktig er det også, som nevnt, å skape en bro mellom teoretisk kunnskap og den praktiske verden.

Neste artikkel

Etne-bonde gjer suksess med livdyrsal