Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Marthe fant rust i fire år gammelt fjøs

Marthe Bogstad tok i bruk det nye melkefjøset på Kløfta i 2016. Før jul ramlet kubørsten i gulvet. Stolpen var rustet tvert av. – Jeg sa at dette må dere bytte, og det skal ikke koste meg noen ting, sier Bogstad.

Marthe Bogstad tok i bruk fjøset 4. januar 2016. Før jul 2019 var det allerede problemer med rust. (Foto: Stian Eide)
Marthe Bogstad tok i bruk fjøset 4. januar 2016. Før jul 2019 var det allerede problemer med rust. (Foto: Stian Eide)

Marthe Bogstad har kvote på 500 tonn. Hun er en av flere med nytt fjøs som har funnet rust i innredningen. Før jul ramlet kubørsten ned, fordi stolpen den hang på var rustet i stykker. Fjøset er levert av Felleskjøpet og Gråkjær, og Bogstad ga klar beskjed om at dette måtte de ordne.

– Jeg sa at dette må dere bytte, og det skal ikke koste meg noen ting. Jeg fikk beskjed om at det skulle ordne seg, sier hun.

Bogstad forteller at de skal komme å bytte stolpen samme dag som Bondebladet er der.

– Det er Felleskjøpet som har ordnet det. Jeg håper, og har fått inntrykk av, at det ikke kommer noen regning, sier melkebonden.

Denne kosten ramlet i gulvet før jul 2019. Stolpen som bar den hadde rustet tvert av. (Foto: Stian Eide)
Denne kosten ramlet i gulvet før jul 2019. Stolpen som bar den hadde rustet tvert av. (Foto: Stian Eide)

Jordinga rustet

Fjøset hennes er etter alt å dømme ikke et av de med størst problemer, og Bogstad har foreløpig ikke gjort noe mer. I tillegg til at stolpen med børsten knakk, forteller hun at jordinga er rustet av.

Bogstad har ikke tidligere lagt merke til mer rust, men når vi undersøker stolpene viser det seg at noen av disse også har rustet. De stolpene som har rustet, ser ut til å være de hvor stålet kommer i kontakt med møkk.

Det er i tråd med forklaringen både Felleskjøpet og Fjøssystemer har gitt, at metaller med forskjellig spenning, i kontakt med fuktighet, kan føre til galvanisk korrosjon.

– Jeg skal prate med dem, så de vet det, sier Bogstad.

Fra i fjor sommer begynte Felleskjøpet igjen å pulverlakkere nedstøpt innredning, etter nesten 20 år uten. Fjøssystemer brukte da allerede asfaltmaling for å oppnå samme type beskyttelse. Reime Agri har i alle år tilbudt pulverlakkert innredning, og har tidligere fortalt at de sjelden opplever problemer med rust.

Jordinga har rustet i stykker.
Jordinga har rustet i stykker.

Bytter flis ofte

Mellom liggebåsene har Bogstad flis, som er tørr når Bondebladet besøker fjøset. Når vi graver ned, er det ikke tegn til rust i metallet.

– Jeg bytter flis ofte, og har mye. Det er tørt der, kanskje det er derfor, sier Bogstad.

Hun har en stålinnredning som mest sannsynlig er typisk for nyere fjøs.

– Vurderte du pulverlakkert innredning?

– Det var ikke snakk om det. Jeg var ei jente på 24, jeg kunne ikke noe om dette. Du stoler på de du kjøper av, sier Kløfta-bonden.

Normalt regner man at fjøs skal holde i titalls år, men etter fire år er det allerede rust på stolper som bærer innredning. (Foto: Stian Eide)
Normalt regner man at fjøs skal holde i titalls år, men etter fire år er det allerede rust på stolper som bærer innredning. (Foto: Stian Eide)

Flere fjøs

Bondebladet har også besøkt et annet fjøs med rust. Det er hardere rammet enn det Bogstad sitt ser ut til å være, men eierne er fortsatt i dialog med leverandøren og vil ikke identifiseres. Fjøset var nytt i 2018. men det er allerede rust på 80 prosent av stolpene.

I dette fjøset er det også begynt å komme rust på stålbuene. I likhet med mange andre, har de fått beskjed om at rusten på stolene ikke dekkes. Kostnaden med å bytte stolpene er beregnet til 3000 per stykk. De venter fortsatt på svar når det gjelder stålbuene.

– Det er jo ikke sikkert det er samme grunn til rusten på stålbuen, det kan være dårlig malt. De var helt nymalte da de kom, du kunne sette fingeravtrykk i malingen, sier bonden.

Han og kona har kontaktet forsikringsselskapet, men fått avslag der. Begrunnelsen er at rusten har oppstått over tid, og ikke er dekket av forsikring. Etter dette har de kontaktet Bondelaget, som har henvist dem til advokat.

Her har det gått rust i stålbuene i et halvannet år gammelt fjøs. (Foto: Stian Eide)
Her har det gått rust i stålbuene i et halvannet år gammelt fjøs. (Foto: Stian Eide)
Annonse

Kort frist

Kjøpsloven sier du må klage innen to år, med mindre det er uforenlig med garantien. Det er fortsatt ikke klart hvem som kommer til å sitte med det økonomiske ansvaret til slutt. Felleskjøpet har bedt flere av sine kunder ta kontakt med forsikringsselskapet, men det er langt fra åpenbart at det vil føre fram.

– Vi har hatt to henvendelser i senere tid rundt denne problematikken, senest i november i fjor. Vi anser ikke dette som en forsikringssak, men reklamasjonssak og har henvist kundene til å ta kontakt med installatør/montør. De sakene vi har hatt så langt, er godt innenfor reklamasjonsfristen. Vi har ikke fått noen ytterligere tilbakemeldinger etter dette, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Bondelaget: Kontakt oss

Bondelaget har blitt kontaktet av sju medlemmer som har problemer med rust i fjøset, seks av dem har nye fjøs.

– Dette er en stor sak, som Bondelaget har jobbet med siden før jul. Vi jobber fortsatt med å kartlegge omfang og mulige årsaker. Ta gjerne kontakt med Bondelaget sentralt, for vi vil gjerne vite hvor mange som er berørt, sier Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag.

Solberg ber medlemmene sjekke fjøset. Det er lurt å klage så raskt som mulig, for å unngå at leveringsgarantien går ut.

– Se etter, sjekk fjøset ditt! Finner du noe, reklamer så fort som mulig til leverandøren, sier Solberg.

Plutselig og uforutsett

Bondebladet vet at ulike bønder med rust i fjøset er forsikret i flere forskjellige selskap, blant annet Gjensidige. Bonden har, ved normal drift, liten mulighet til å oppdage rusten før han vasker ned fjøset etter beiteslipp. At rusten ikke blir oppdaget før bonden har mulighet, er ifølge Gjensidige ikke grunn til at de skal ta ansvar.

– Vi vurderer hvert enkelt tilfelle for seg, men forsikringsvilkårene er klare. Skaden anses ikke som plutselig og uforutsett. Det er ikke dekning for en skade som har utviklet seg over tid. Begrepet «over tid» er forstått som i løpet av tolv timer. Her vurderes selvsagt også hvert tilfelle for seg, sier Eklo.

Det er også flere andre vilkår som kan gjøre at forsikringen ikke gjelder.

– Det er også unntak i forsikringen for skader som følge av håndverker-, entreprenør- eller materialfeil. I disse sakene mener vi reklamasjon er den korrekte vei å gå, sier kommunikasjonssjefen.

Rettshjelp

I tillegg til byggningsforsikring, har en del bønder rettshjelpsforsikring. Den bør kunne brukes i en eventuell tvist om ansvar, dersom bonden finner noen å holde ansvarlig.

– Alle landbrukskunder hos oss har rettshjelpsforsikringen inkludert. Forsikringen kan blant annet dekke advokatutgifter, dersom bonden er part i en tvist som omfattes forsikringen. For rettshjelp er den samlede erstatning ved hver tvist 150 000 kroner. Dersom det er tre eller flere parter på sikredes side i en tvist, er forsikringssummen utvidet til 250 000 kroner, sier Pål Rune Eklo.

Astrid Solberg sier de henviser medlemmene til en samarbeidsadvokat – Jan Inge Thesen.

Ikke gitt opp forsikringssporet

Thesen er partner i advokatfirmaet Robertsen. Han representerer fire bønder som har problemer med rust i fjøset.

– Det er en kjent problematikk. Det er ikke greit for dem som rammes av dette, på noen som helst måte. Vi har jo en kamp mot forsikringsselskap som vi jobber med, sier advokaten.

Klientene hans har forskjellige forsikringsselskap, men vilkårene er like nok til at spørsmålet om ansvar er likt. Thesen er kjent med forsikringsselskapenes argument om at de ikke dekker skade oppstått over tid, men mener saken ikke er så opplagt som de vil ha det til.

– Det er ikke så opplagt som det. Det finnes rettspraksis som aksepterer at skader utviklet over noen uker, sier Thesen.

Mangelfulle vilkår

Jan Inge Thesen mener for øvrig at forsikringsvilkårene er dårlig tilpasset husdyrbygg.

– Disse forsikringsvilkårene er veldig dårlig tilpasset forholdene. Jeg mener forsikringsselskapene burde ha utvidet slike vilkår også. Bøndene tegner fullforsikring og betaler høye premier, og så er det store hull slik som dette. Det bør de se på.

– Hvem mener du har ansvaret for skaden som er oppstått?

– Det er absolutt ikke bonden. Han har installert, og jeg kan ikke se at det er gjort noen feil derfra. Produktet er for dårlig beskyttet mot strømgjennomgang, sier Thesen.

Neste artikkel

Møre og Romsdal Ap ønsker tett samarbeid med landbruket