Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mange bønder vil bygge i tre

Før ordningen med tretilskudd ble innført i 2020, ble mindre en fem prosent bygget i tre.

I fjor ble hvert tredje landbruksbygg oppført i tre, melder Innovasjon Norge. Bildet er fra Steigen i Nordland. Foto: Camilla Mellemstrand
I fjor ble hvert tredje landbruksbygg oppført i tre, melder Innovasjon Norge. Bildet er fra Steigen i Nordland. Foto: Camilla Mellemstrand

Nå er det klart at denne ordningen videreføres, skriver skog.no.

– Ordningen har vært et vendepunkt for trebruk landbruksbygg. Det er moro å se at så mange flotte trebygg reise seg. Det er bygg som passer godt inn i kulturlandskapet, sier Per Skorge, adminisrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

I årene fra 2020 til 2022 ble det gitt tretilskudd til 517 nye landbruksbygg. Bønder i Innlandet, Trøndelag og Vestland har fått mest i støtte til trebygg, henholdsvis 13,6, 9,5 og 7,2 millioner kroner.

Midlene til ordningen bevilges over jordbruksavtalen, men det er Innovasjon Norge som forvalter ordningen. Initiativet til ordningen ble tatt av Norges Skogeierforbund.

Annonse

– Tretilskuddet har vært svært populært. Andelen landbruksbygg har gått kraftig opp etter mange tiår der nesten alle landbruksbygg har vært oppført i stål og betong, sier Skorge.

Dersom alle driftsbygningene i landbruket bygges i tre, vil det gi en årlig reduksjon i CO2-utslippene på om lag 100 000 tonn per år.

I tillegg kommer det at hver m3 trevirke binder cirka 0,7 tonn CO2 i bygningens levetid, skriver skog.no.

– Rundt 15 prosent av de nasjonale utslippene kan tilskrives byggenæringen. For å nå klimamålet om en halvering av utslippene innen 2030, vil økt bruk av tre være en viktig del av løsningen, sier Skorge.

Neste artikkel

Rekordstor hogst i 2022