Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Må se på oss selv med kritisk blikk

Norturas styreleder manet til selvransakelse i sin årsmøtetale. Blant spørsmålene, er om Nortura bør deles opp i et råvareselskap og et merkevareselskap.

Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag stilte en rekke kritiske spørsmål til eget selskap i sin tale til årsmøtet tirsdag. Foto: Anders Sandbu
Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag stilte en rekke kritiske spørsmål til eget selskap i sin tale til årsmøtet tirsdag. Foto: Anders Sandbu

2018 ble et blytungt år for Norges største kjøttkonsern. I sin tale til Norturas årsmøte på Lillestrøm tirsdag, stilte ledelsen en rekke spørsmål ved hva som kan eller bør gjøres for å bedre Norturas resutater.

Vi må hele tiden se på hva vi kan gjøre for å forbedre våre produkter. Vi må se på oss selv med et kritisk blikk, og spørre: Er vi effektive nok? Lager vi gode nok produkter? Svarer vi godt nok på klimautfordringene? Er vi paranoide nok i Nortura? sa styreleder Trine Hasvang Vaag til årsmøtet.

Hun stiller også spørsmål ved om det kan være aktuelt å dele Nortura opp i to selskaper: Ett råvareselskap og ett merkevareselskap.

Bakteppet er ikke minst Norturas sviktende salg, men ledelsen erkjenner at det hr sviktet på mange områder. I alt, har Nortura avdekket 41 "forbedringspunkter".

– Men for svakt salg, er hovedforklaringen bak det dårlige resultatet i 2018. Det har også tatt for lang tid å få effekter av forbedringsprogrammet.

Konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen viste til at Norturas store forbedringsprogram hittil har gitt en totaleffekt på 230 millioner i sparte kostnader, hvorav 144 i tredje tertial 2018. Salget av Gildeprodukter har imidlertid vedvart, også i tredje tertial. Dessuten har kostnadene med papp- og distribusjonssats bidratt til svakere resultater.

Annonse

Wittussen: - Må få til en prestasjonskultur

Å skylde på kundene, er ingen farbar vei, påpekte Wittussen:

– Vi må lytte til markedet og forbrukerne for å sikre salget vårt. Det hjelper ikke å krangle med markedet. Da er det én part som taper, og det er oss. Samtidig må vi fokusere på dem vi er til for, kjøtt- og eggprodusentene. Vi må få til en prestasjonskultur i hele bedriften. Og der er et nytt datasystem, SAP, et viktig virkemiddel, sa Wittussen.

Halvparten i dagens konsernledelse er konstituert. Allikevel står det ikke på gjennomføringsevnen. mener Wittussen.

– Vi blør for trøya og vi vil Nortura det beste. Sammen skal vi gjøre Nortura "great again", sa Wittussen, med referanse til USAs president Donald Trump - før Wittussen endog tok på seg en Trump-lignende caps.

Men utfordringene står i kø. Vaag viste til fortsatt markant marginfall i hele bransjen, og at lite tyder på bedre marginer på sikt.

– Vi har over lang tid sett fallende kjøttpriser. Matkjedene oppgir at de tjener mer på å selge julepapir enn kjøtt. Skal kjøtt- og eggproduksjon ha en framtid, må vi igjen kunne tjene penger på å selge kjøtt og egg, sa Vaag.

Hun har imidlertid tro på at blant annet et uavhengig handelstilsyn og en lov om god handelsskikk vil gi bedre kår for næringa og industrien, i tillegg til Norturas eget forbedringsprogram.

Neste artikkel

Smertefull rasjonalisering