Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Må betale tusenvis av kroner for veterinærbesøk

Veterinær som må bruke skyssbåt for besøk kan koste dyrt.

Skyssbåt: M/S Rygerdoktoren er båten som frakter Berit Undheim Bergøy ut til syke dyr på øyene i Ryfylke. Den brukes også som skyssbåt av legene. (Foto: Rødne og Sønner/Ole Henrik Olsen)
Skyssbåt: M/S Rygerdoktoren er båten som frakter Berit Undheim Bergøy ut til syke dyr på øyene i Ryfylke. Den brukes også som skyssbåt av legene. (Foto: Rødne og Sønner/Ole Henrik Olsen)

Dersom veterinæren bruker skyssbåt for å besøke deg betaler du i dag en egenandel på 324 kroner. Det er fordi veterinæren får et tilskudd for bruk av skyssbåt, men fra 1. juli blir det innført et tak på 100 kroner per kilometer. Koster det mer enn det må bonden selv belage seg på å betale, og for noen bønder er det flere tusen kroner per besøk.

– Her på Finnøy er det bare et skyssbåtselskap, Rødna og sønner. De tar 160 kroner per kilometer, da er det 60 kroner igjen som bonden selv må dekke. Jeg har 13–14 øyer jeg dekker, og det er fra 18 til 44 kilometer reisevei, sier Berit Undheim Bergøy, veterinær på Finnøy.

For disse bøndene vil egenandelen øke med mellom 1080 og 2640 kroner, avhengig av hvor langt hun må reise med skyssbåt. De 160 kronene per kilometer dekker også rederiets kostnader til å ha båt og personell i beredskap og venting.

– Det går ferje, men jeg kan ikke bruke den. Den går til 13 øyer, og står gjerne og venter. Dersom det er melkefeber på en annen øy, kan jeg ikke være der. Vi er to veterinærer her, og det er bare en på vakt om dagen, sier hun.

Innføringen av et tak ble foreslått av Landbruksdirektoratet som en av flere endringer. Der understreker de at det er partene i jordbruksoppgjøret som bestemmer hvor høyt det skal være.

Utjevning og dyrevelferd

Bergøy Undheim mener det er feil at noen bønder skal få en slik egenandel.

– Jeg synes det er feil når det skal være en utjevning at noen får så store kostnader. De som driver i slike distrikt har ofte større kostnader allerede. Det blir ikke noen utjevning, sier veterinæren.

Veterinærforeningen skriver i en e-post til Bondebladet at de er bekymret for hvordan en så høy egenandel vil påvirke dyrevelferden. Dette er en frykt Undheim Bergøy deler.

– Terskelen for å ringe dyrlege stiger nok, og det kan gå ut over dyrevelferden, sier hun.

– Tror du ikke bøndene ringer deg uansett egenandel, dersom dyra trenger hjelp?

De ringer nok, men så må vi informere om egenandelen. Da må de nok tenke seg om, og terskelen for å be om hjelp stiger, sier hun.

Bondelaget beklager

«Jeg synes det er feil når det skal være en utjevning at noen får så store kostnader»

Annonse

Bondelaget sier de stolte på at Landbruksdepartementet hadde utredet taket på 100 kroner godt.

– Vi tok for gitt at departementet hadde vurdert nivået på taket. Vi deler også bekymringen for at det kan få konsekvenser for dyrevelferden. Det er nettopp for dyrevelferden vi har ordningen, i tillegg til at vi skal ha landbruk over hele landet. Vi prioriterer jo å bruke 46 millioner, sier Arild Bustnes, næringspolitisk sjef i Bondelaget.

Taket på 100 kroner per kilometer vil ligge fast i hvert fall til neste års jordbruksoppgjør. Bondelaget tar selvkritikk på at de ikke gjorde en bedre jobb.

– Jeg beklager at det ikke ble gjort en vurdering fra vår side. Vi har tatt det opp med departementet, men det er beklageligvis slik at det nå ligger inne i årets jordbruksavtale. Vi har fått inn en presisering om at direktoratet skal evaluere nivået til neste år, sier Bustnes.

Vil ha ned kostnadene

Bondebladet har spurt Landbruksdepartementet hvordan de vurderer veterinærenes bekymring for dyrevelferden, og om de hadde vurdert konsekvensene på forhånd. I en e-post skriver departementet at veterinærer og husdyrprodusenter i sitt verdigrunnlag er opptatt av god dyrevelferd. Taket blir innført for å "oppnå større grad av kostnadseffektivitet i ordningen som skal gi støtte til eiere av produksjonsdyr dersom avstandene er store, og sørge for en bedre fordeling av midlene".

– De to forskriftsutkastene har vært på en 3 måneders høring hvor en har hatt mulighet til å mene noe om forslagene. Alle innkomne kommentarer, inklusive de som berører dyrevelferd, er nøye vurdert. I tidligere forskrift var det et tilskuddstak i form av at det ikke skulle gis tilskudd dersom veterinærens utgifter sto i et urimelig forhold til dyrets verdi. Vi mener det er mer forutsigbart med et tilskuddstak per rekvirentbesøk og per km ved bruk av leid skyssbåt, skriver departementet videre.

På spørsmål om hvordan Berit Undheim Bergøy, som bare har et skyssbåt selskap å velge på, skal få billiger transport svarer de følgende:

– Noe av problemet med tidligere ordning, var at det var få incentiv til å benytte seg av de rimeligere alternativene. Vi kan ikke gå inn på forholdene i Finnøy spesielt. Til det er vår lokalkunnskap for mangelfull i forhold til tilknytninger med ferjer, broer og lignende. Andre steder i landet er en godtgjørelse på 100kr pr. kilometer i skyssbåt nok til å utjevne utgiftene.

Bondebladet er imidlertid kjent med at det i Nordland er veterinærer som må betale mer enn 100 kroner per kilometer. Landbruksdirektoratet skriver i en e-post at de ikke har oversikt over hvor mange bønder som bruker mer enn 100 kroner per kilometer, og heller ikke hvor mye penger dette utgjør.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag