Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lovendring gjør myrforbud mulig

Et flertall på Stortinget vedtok lovendring som gjør det mulig å forby nydyrking av myr i Norge.

Nydyrking myr. Foto: Nibio.
Nydyrking myr. Foto: Nibio.

Den nye jordlovens paragraf 11, andre ledd, blir nå slik:

«For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet gi føresegner for nydyrking. I føresegnene kan det fastsetjast forbod mot nydyrking og at nydyrking berre kan skje i samsvar med ein plan godkjend av departementet.»

Norges Bondelag skriver i en pressemelding at de er svært skuffa.

Annonse

– Regjeringspartienes forbud går på bekostning av distriktslandbruket og norsk matberedskap. En rapport fra Nibio viser at 35 000 landbrukseiendommer vil bli berørt. Dette angår mange og jeg er bekymra for konsekvensene, sier Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Han mener regjeringspartiene ikke har tatt hensyn til ny kunnskap om metoder for å dyrke myr som gir langt lavere klimagassutslipp enn tradisjonelle metoder for nydyrking.

– Et bærekraftig jordbruk må være basert på kunnskap. Regjeringspartiene finner det enklere å ty til absolutte virkemidler som forbud og vern, i stedet for å finne balanserte løsninger som setter kunnskapen i førersetet, sier Bartnes.

Han har klare forventninger til landbruksministerens videre arbeid med forskriften som blant annet vil konkretisere bondens muligheter for å få innvilget dispensasjon fra forbudet mot nydyrking, står det i pressemeldingen.

Neste artikkel

Inntektsnedgang i jordbruket for andre året på rad