Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Listhaug må stanse kyllingfall

Aps Knut Storberget mener regjeringens landbrukspolitikk slipper kyllingbonden i fritt fall. Listhaug har ansvaret og må rydde opp, sier han.

Krav til Listhaug: – Jeg forventer at Listhaug iverksetter tiltak overfor kyllingnæringen og ser på muligheten for å snu den politiske utviklingen, sier Aps landbrukspolitiske talsperson. Foto: Anders Sandbu

I et nytt spørsmål til landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp), tar stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) opp den stadig mer utfordrende situasjonen i kyllingnæringen. Overproduksjon, prisfall, sviktende salg og Nortura-bønder som risikerer å miste levebrødet, er noen av ingrediensene.

Storberget er klar på at situasjonen er et resultat av regjeringens landbrukspolitikk, og da særlig doblingen av konsesjonsgrensen på kylling og kalkun. Nå må Listhaug ta grep, mener han.

Statsrådens ansvar

– Det vi nå ser i kyllingnæringen, er et resultat av hva vi ikke skal gjøre i landbrukspolitikken. Når man først har gjort noe galt, som her, mener jeg statsråden også har et ansvar for å prøve å rette opp igjen situasjonen. Jeg forventer at Listhaug iverksetter tiltak overfor kyllingnæringen og ser på muligheten for å snu den politiske utviklingen. Hun må prøve å forhindre at flere kyllingbønder kommer i denne situasjonen, sier Aps landbrukspolitiske talsperson i Stortingets næringskomité til Bondebladet.

Han vil vite om Listhaug eksempelvis kan tenke seg å gi noen form for kompensasjon til de hardt rammede kyllingbøndene, reversere noe av økningen i konsesjonsgrensen, eller på annet vis hjelpe bøndene slik at de allikevel klarer seg. Bondelaget har krevd full stans i bygging av nye kyllinghus.

– Fri, eller fritt fallende?

Statsråden har ofte argumentert for «å slippe bonden fri» gjennom flere dereguleringer og økte konsesjonsgrenser. Storberget mener det er grunnlag for å problematisere frihetsbegrepet.

– Er situasjonen for flere kyllingprodusenter «å slippe bonden fri», eller slippe «bonden i fritt fall»? spør han Listhaug. Svaret kommer onsdag denne uka.

Storberget frykter situasjonen man nå ser i kyllingnæringen fort kan spre seg til andre produksjoner i landbruket.

– Doblingen av konsesjonsgrensene har en vesentlig betydning for at denne situasjonen har oppstått, og jeg tror ikke situasjonen vil bli bedre om man fortsetter på denne linja – verken på kylling eller i andre næringer. Det blir for enkelt å si at «nå slipper vi bonden fri». Da er det et uføre som venter.

– Vil Ap reversere doblingen i konsesjonsgrensen om dere kommer i regjering i 2017?

Annonse

– Vi diskuterer nå om vi skal foreslå tiltak alt før vi kommer i regjering, fordi situasjonen i kyllingnæringen er såpass akutt. Jeg tror vi må tørre å pålegge regjeringen å vurdere sitt kvotestandpunkt, men vi har ikke konkludert ennå. Det vil skje en gang på nyåret. Men jeg mener at om man i andre næringer skal heve kvotetaket, og bare stimulere noen få store aktører, så vil det ramme mange enkeltprodusenter.

Ser på hele kyllingstrukturen

Som Bondebladet har skrevet tidligere, frykter 16 kyllingprodusenter fra Namdalen i Nord-Trøndelag at de kan miste kyllingkontrakter med Nortura.

I det siste halvåret har en arbeidsgruppe internt i Nortura sett på hvilke grep som konsernet må ta for å gjøre kyllingen lønnsom igjen. Den såkalte Teigrapporten, etter Teig Madsen som har ledet arbeidet, ble presentert på Norturas konsernstyremøte sist uke.

– Rapporten ser på hele den framtidige kyllingstrukturen i landet. Den kommer med anbefalinger og peker på hvilke retninger som vi kan ta, sier styreleder Sveinung Svebestad i Nortura til Bondebladet.

Hvilken retning dette er, er fortsatt ikke klart. Styret har nå gitt sine signaler, så skal administrasjonen jobbe med saken fram til neste styremøte den 10. desember.

– Vi kommer ikke til å kommentere saken før den er klar den 10. desember, sier Svebestad.

Teig Madsen vil heller ikke røpe innholdet i rapporten før styret har bestemt den nye retningen.

– Det har vært et krevende arbeid fordi vi er nødt til å tenke helt nytt. Vi står framfor utfordringer som vi ikke har opplevd tidligere med andre dyreslag. Da blir det ekstra utfordrende, sier Madsen.

Neste artikkel

Nær balanse for storfe