Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lisensjakta på jerv begynner i dag

I årets jaktsesong får jegerne prøve ut nye metoder.

10. september starter lisensjakten på jerv. Årets kvote er på 141 dyr, skriver Miljødirektoratet. Lisensjakta foregår fram 15. februar.

Fyller sjelden kvoten

Det er på ingen måte sikkert at det blir skutt 141 jerv i lisensperioden. I fjor ble kvoten satt på 142 dyr, og det ble felt 50 jerv i lisensjaktperioden. Det er vanlig at Statens naturoppsyn gjør såkalte ekstraordinære uttak etter lisensjakta for å holde bestanden i sjakk. Dette kan blant annet være hiuttak. Ifølge Rovbase.no er det totalt dokumentert 76 døde jerv siden lisensjakten startet i fjor. Det inkluderer to som er påkjørt.

Stortinget har bestemt at lisensjakt skal være hoveddelen av jervejakta, og for å nå det målet endret Klima- og miljødepartementet i sommer forskriften for jervejakt, og åpnet dermed for nye metoder. Målet er en mer effektiv jervejakt.

– Jeg ønsker å prøve ut nye tiltak for å få lisensfellingen mer effektiv. Dette for at bestanden skal reguleres mest mulig av ordinære jegere og for å stimulere til høyere deltagelse under lisensfellingen, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft da.

Her er de nye metodene

* Forskriftsendringene som gjelder bruk av kunstig lys under åtejakt på jerv.

Annonse

* Forskriftsendringene som gjelder bruk av snøscooter ved uttransportering av åte, åtebu og fangstbås for jerv.

* Prøveordning med bruk av kameraovervåking/elektronisk overvåking av fangstbås for jerv, med strenge vilkår for gjennomføring.

For mange jerv

Stortinget har vedtatt at vi skal ha 39 ynglinger av jerv i året, men bestanden av jerv har i flere år vært høyere. Jerven er også det rovdyret det blir erstattet flest beitedyr for, og har vært det i mange år. Hittil i år er det funnet 209 sau som enten er dokumentert eller antatt drept av jerv. Jerven er kjent for å gjemme unna byttet sitt, og sauen er spredt over store områder. Derfor er det trolig langt flere sau som er tatt enn det som er funnet igjen.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag