Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Langvarig koronaeffekt på EUs storfeproduksjon

EUs totale produksjon av storfekjøtt forventes ikke å være normal før tidligst i 2022.

Nedgang: Ved utgangen av fjoråret var det 1,2 prosnt færre storfe i EU enn året før. Dette er et fjøs med Holstein i Nederland. (Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand)
Nedgang: Ved utgangen av fjoråret var det 1,2 prosnt færre storfe i EU enn året før. Dette er et fjøs med Holstein i Nederland. (Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand)

Den europeiske produksjonen av okse- og kalvekjøtt vil være påvirket av følgene av covid-19 i hele 2021 og inn i 2022. Det er vurderingen til analytikerne i det tyske selskapet AMI, skriver danske Landbrugsavisen.

Prognosen er basert på at produksjonen av oksekjøtt er fallende.

Ved utgangen av 2020 var det 1,2 prosent færre storfe i EUs medlemsland, og slaktingen lå to prosent under nivå i 2019. Den reduserte storfeslaktingen begrunnes med synkende avregningspriser og kapasitetsutfordringer på slakteriene, som har blitt rammet av covid-19 blant personalet.

Annonse

AMIs beregning av avregningsprisene for 2020 viser en nedgang på 1,5 prosent for ungdyr og 4,3 prosent for kyr.

Det er forventet at storfekjøttproduksjonen stabiliseres i 2022. Kun Italia og Irland er ventet å øke produksjonen.

Neste artikkel

Nytt verktøy skal løfte dyrevelferden