Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Kvantitet på bekostning av kvalitet i Mattilsynet

– Mattilsynet må nå nedskalere sin tilsynsvirksomhet en periode for å kunne forbedre kvaliteten, få på plass bedre systemer og planlegge risikobaserte tilsyn, mener fagsjef Ellef Blakstad i Veterinærforeningen.

Ellef Blakstad er fagsjef i Veterinærforeningen. (Pressebilde)
Ellef Blakstad er fagsjef i Veterinærforeningen. (Pressebilde)

Bondebladets Lars Olav Haug intervjuer Ellef Blakstad.

Granskningsrapporten fra KPMG viser at av det gjennom flere år har vært et uttrykt ønske fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) at Mattilsynet skal øke mengden tilsyn, mens budsjettene er blitt kuttet. Dette har gått på bekostning av kvalitet, videreutvikling, systemforbedring og opplæring.

– Rapporten anbefaler åtte tiltak, og for at de skal gjennomføres må Mattilsynet tilføres økte ressurser. Dette må på plass i fremtidige budsjetter, og Veterinærforeningen mener det må starte med økte bevilgninger i revidert statsbudsjett 2020, sier Ellef Blakstad.

Måle kvalitet

– Det har også vært diskutert hvilke indikatorer som bør brukes for å måle kvaliteten på Mattilsynets arbeid. Antallet er ikke avgjørende for kvaliteten, dette er gjennomgående for mange typer tilsyn i norsk forvaltning. Enkle tall er ikke nødvendigvis den beste måten å måle hvordan arbeidet blir utført, men er et utslag av New Public Management-tenkning.

Det er et spørsmål om når glasset er fullt, mener fagsjefen.

– Mattilsynet må tilføres mer ressurser i form av penger og folk for å styrke kvaliteten i arbeidet som utføres. Ressursene er strukket til bristepunktet, og dette er opp til politikerne å løse.

– Det er de samme folkene som skal følge opp rapporten og utføre tilsyn. Det er et regnskap som ikke går opp, og da er det riktig å si fra. Hvis forventningene er flere tilsyn og forbedret kvalitet med samme ressurser, så tror vi ikke på et godt resultat.

Uavhengig klageorgan

Annonse

– Veterinærforeningen har tatt til orde for at Mattilsynet bør få et uavhengig klageorgan?

– Fra flere hold er det uttrykt en viss tvil om klagebehandlingen er uavhengig når den gjøres innenfor de samme fire vegger som saksbehandlingen. KPMG foreslår et uavhengig klageorgan som et konkret tiltak, og Veterinærforeningen mener dette vil kunne bidra til økt rettssikkerhet og bedre tillit til saksbehandlingen.

Mattilsynet fører også tilsyn med dyrehelsepersonell, og Veterinærforeningen er opptatt av om rettssikkerheten er godt nok ivaretatt med klageorganet i samme system.

– For våre medlemmer kan det i ytterste konsekvens dreie seg om autorisasjon og retten til å jobbe som veterinær. Dette er så inngripende at klageorganet må være så uavhengig som mulig. Dette er en sak Mattilsynet neppe kan avgjøre alene, men må gå i dialog med LMD om.

Dyreeiers ansvar

– Har situasjonen i Mattilsynet gått ut over dyrevelferden?

– Dyrevelferden er først og fremst dyreeiers ansvar. Mattilsynet skal avdekke tilfelle der det ikke fungerer som det skal, og har et system som er godt nok for å avdekke svikt. Men de kan, uavhengig av ressurser, aldri garantere at de fanger opp alt dårlig dyrehold.

Mattilsynet skal drive risikobasert tilsyn, forklarer Blakstad.

– Granskningsrapporten viser at de i mye større grad må få på plass systemer som gjør at de kan gjennomføre reelle risikobaserte tilsyn og fange opp saker hvor det er stor mulighet for at det kan gå galt. Her er det forbedringspotensial, sier han.

Veterinærene har tillit

– Har Veterinærforeningen tillit til Mattilsynet?

– Ja. Vi tror at gjennomgangen vil være positiv for de ansatte, forutsatt at ledelsen i Mattilsynet tar dette på alvor sammen med departementet, og får nye strukturer på plass.

– Rapporten gir signaler om at de som jobber der ikke er tilfreds, og dokumenterer at over 90 prosent av de ansatte opplever at hovedkontoret ikke har god nok kapasitet til å oppdatere og utvikle retningslinjer og andre styringsdokumenter. Men når de foreslåtte tiltakene er gjennomført vil forholdene bli bedre for dem som jobber der og skal gjennomføre tilsyn, avslutter fagsjef Ellef Blakstad.

Neste artikkel

Mattilsynet: Norge kan ha strengere overvåking enn EU