Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kortreist optimisme i Valdres

Lokalmatprodusentene i Valdres har tro på framtida.

Jon og Sigrun Lerhol er blant lokalmatprodusentene i Valdres. Her avbildet da de tok imot Spesialitet-merket på vegne av stølsbøndene i Valdres fra Nina Sundqvist, direktør i Matmerk.
Jon og Sigrun Lerhol er blant lokalmatprodusentene i Valdres. Her avbildet da de tok imot Spesialitet-merket på vegne av stølsbøndene i Valdres fra Nina Sundqvist, direktør i Matmerk.

Produsenter av lokalmat i Valdres vil øke produksjonen, utvide varesortimentet og gå inn i nye markeder. De er også kunnskapssøkende: Nær 60 prosent sier at de har behov for mer kunnskap i drifta, blant annet innenfor økonomi, data og markedsføring.

Dette viser en spørreundersøkelse som Fylkesmannen i Oppland har gjennomført sammen med Valdreskvalitet SA og Valdres Natur- og Kulturpark.

Spørreskjemaet ble sendt elektronisk til 59 matprodusenter. 32 svarte.

Netthandel på gang

Lokalmaten fra Valdres blir omsatt gjennom forskjellige kanaler. Særlig viktig er omsetning gjennom gardsbutikk, torghandel eller dagligvarehandel. Enkelte (14 prosent) er også i gang med netthandel.

Funnene i undersøkelsen stemmer med det generelle bildet av situasjonen for lokalmat på nasjonalt nivå.

Annonse

Fylkesmannen i Oppland skriver at omsetningsveksten for lokalmat i butikk det siste året har vært på 16,5 prosent. Dette utgjør en halv milliard kroner. Sammenlignet med veksten i mat og drikke generelt, vokser lokalmatmarkedet tre ganger så fort, viser tall fra Nielsen Scan Track.

Nasjonale matskatter

– Kurv frå Valdres og Rakfisk frå Valdres er del av den eksklusive familien med matskatter som har fått produktbetegnelsen sin vernet. Disse to produktene har begge oppnådd en «Beskytta geografisk nemning». Valdres har derfor like mange produkt med dette vernet som Parma - en av verdens mest kjente matregioner, sier Guri Grønolen, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oppland.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag