Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimarådgiving på gårdene utsettes

Det tar tid å utvikle godt verktøy, opplyser Bjørn Gimming.

Utsettes: Det er viktigere å gjøre ting skikkelig, enn å være kjapt ute, sier Bjørn Gimming. (Foto: Arly Dale)

Gjennom prosjektet «Klimasmart landbruk», tidligere kalt «Klimarådgiving på gårdsnivå», skal bøndene få råd om hvilke klimatiltak som passer for akkurat dem.

Planen var å starte med klimarådgiving på gårdsnivå i noen pilotfylker høsten 2016, og å ha et landsdekkende rådgivingstilbud klart i løpet av 2017.

Det rekker de ikke. Med den nye tidsplanen skal det utvikles klimarådgivingsverktøy for enkelte produksjoner i 2017, som kan testes på gårdsbruk i 2018, opplyser Bjørn Gimming.

Han er nestleder i Bondelaget og har ledet klimaprosjektets styringsgruppe.

Annonse

– Det siste året har vi erfart at det tar tid å bygge opp et nytt slikt tilbud, sier han.

– Utviklinga av verktøyet gjør at det tar mer tid. Det er helt avgjørende at rådgivingsverktøyet og modellen blir veldig bra. Det må holde høy faglig standard, så det blir så riktige beregninger som mulig, så vi får gitt så gode klimaråd som mulig. Vi stiller høye, faglige krav, og det skal være brukervennlig og fungere etter hensikten. Det er viktigere å gjøre ting skikkelig, enn å være kjapt ute, sier Gimming.

Formålet til Klimasmart landbruk er å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon, tilpasset rådgiving og gode verktøy for å kutte klimagassutslippene på norske gårdsbruk. •

Neste artikkel

– Regjeringa ignorerer advarsler om myrforbud