Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjører uten maskinførerbevis

Selv om en Bobcat kun brukes til fôrutlegging kreves det maskinførerbevis. Regelverket har vært det samme siden 2000, men mange bønder handler i god tro når de bruker andre maskiner enn traktoren i sitt daglige virke.

En Bondebladet-leser har hatt Landbrukets HMS-tjeneste på besøk. Etter besøket sitter han igjen med ny kunnskap om bruken av en Bobcat. - Den kjøpte jeg da jeg restaurerte fjøset for 10 år siden. Etter å ha brukt den til byggingen, har jeg benyttet den til å legge ut rundballer. Men den har en effekt på 40 hestekrefter, og da trenger jeg ifølge HMS-kontrollen maskinførerbevis for å bruke den lovlig. Oppleves frustrerende

Representanten fra Landbrukets HMS-tjeneste oppførte seg saklig og pedagogisk da han overbrakte informasjonen, og vår leser har ingen innvendinger mot arbeidet denne organisasjonen utfører.

- Det er jo ikke de som lager reglene. Men jeg oppfatter det uansett som irriterende og frustrerende, for det blir for galt å slutte å bruke noe som fungerer så bra som bobcaten gjør til fôrutlegging.

Bobcaten er en masseforflytningsmaskin, og grensa for når man trenger maskinførerbevis for masseforflytningsmaskiner går ved 15 kilowatt/20,4 hestekrefter.

Vår leser har snakket med bondekolleger i hjembygda. En av dem har en stor Weidemann kompaktlaster, og han har skaffet seg rett førerbevis. En annen bruker en kompaktlaster fra Avant med en effekt på under 20, 4 hestekrefter.

- Men den er så svak at den knapt klarer å løfte en rundball, bare dra den. Da er poenget borte. Jeg har kjørt min Bobcat på flatt betonggulv uten faremomenter, og en Bobcat løfter ikke så høyt som en traktor. Det går sikkert an å skade seg med denne maskinen, men jeg har kun kjørt pent og pyntelig på egen eiendom. Med krav om maskinførerbevis blir det også litt trøblete om man skal ha med seg andre til å hjelpe seg i driften. Vurderer plombering

Vår leser ser en parallell i lovligheten av å kjøre bil og tilhenger med en samlet vekt over 3500 kilo. For å gjøre dette kreves førerkort klasse BE, noe han i disse dager er i ferd med å skaffe seg.

- Jeg har kjørt hestehenger i mange år, og da har jeg nok kjørt ulovlig noen av årene, tror jeg. BE-førerkort koster meg om lag 7.000 kroner, fordelt på fem kjøretimer, last- og sikringskurs og oppkjøring. For å fortsatt kunne bruke Bobcaten vurderer jeg enten å ta maskinførerbeviset eller plombere motoren slik at effektnivået kommer under 20,4 hestekrefter. I god tro

Annonse

«Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav» heter forskriften som nå gjelder. Denne ble innført i 2000 med en overgangsperiode på fire år. Regelverket har med andre ord vært det samme siden 2004. Fra nyttår 2013 ble 47 forskrifter samlet i seks nye, men innholdet er i all hovedsak det samme som før.

- Før 2000 kunne bonden kjøre utstyr som gravemaskin og masseforflyttingmaskin på egen gård uten noe kompetansebevis. Mange lever nok i den tro fortsatt og bruker maskinene uten de rette kompetansebevisene, sier Jan Elgvang, fagsjef for rådgivning i Landbrukets HMS-tjeneste.

- Men nå skal alle ha sertifisert opplæring i bruk av arbeidsutstyr. Dette er en forskrift fra Arbeidsdirektoratet, og regelverket er det samme som i EU. Vi og Arbeidstilsynet hadde informasjonskampanjer i overgangsperioden tidlig på 2000-tallet, men jeg tror dette fortsatt er ukjent for mange. Vi opplever at bønder handler i god tro og blir overrasket over reglene som gjelder. Arbeidsmiljø

Forskriften tilsier at fører av masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk) er underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring, unntatt fører av landbrukstraktor. - Forskriften kommer fra Arbeidsdirektoratet og ikke fra Vegdirektoreat. Dette handler altså om arbeidsmiljø og ikke om trafikk. Et traktorsertifikat handler om bruken av traktor langs veien, mens komeptansebevisene for bruk av teknisk arbeidsutstyr handler om kunnskaper om hvordan maskinene brukes i selve arbeidet. Tilpasser effektgrense

For en maskintype som kompaktlastere erfarer Elgvang at bønder som kjenner til regelverket sørger for å skaffe seg en kompaktlaster med en effekt på mindre enn 15 kW. - Det finnes jo brukbare ma-skiner som havner under denne effektgrensa. Men de minste kompaktlasterne er midjestyrte, og det kan medføre en veltefare. For å bruke slike maskiner sikkert kreves det kunnskap. I forskriftene heter det at bonden er ansvarlig for at det på gården blir brukt sikkert, forskriftsmessig teknisk utstyr som er egnet for formålet. I tillegg skal den som skal bruke utstyret ha fått informasjon om farer ved bruken og tilfredsstillende opplæring. Bonden kan bli stilt til erstatningsansvar ved ulykker.

LES hele saken i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

Flere leser Bondebladet