Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kineserne vil nydyrke 13 millioner mål

Vil ha mer landbruksareal i Midtens rike.

Sterk økonomisk vekst og tilhørende utbygging har ført til mye nedbygging av dyrka mark i Kina. 20 millioner mål dyrkbar mark har forsvunnet siden 2003, skriver Reuters. Til sammenligning har Norge omtrent 10 millioner mål totalt.

Det har kommunistpartiet tenkt å gjøre noe med, og vedtok i femårsplanen for 2016–2020 å dyrke opp 13 millioner mål. Det tilsvarer litt over 10 prosent av det samlede jordbruksarealet i Kina i dag.

Ifølge Reuters er det i områdene med store sammenhengende jordbruksarealer at tilbakegangen er størst. Det er også tilfellet i Norge og andre land, og henger trolig sammen med at det er her utbyggingspresset er størst.

Annonse

Blant målene for landbruket er også å sørge for at gjødsling skjer basert på jordprøver, og å minimere bruken av sprøytemidler.

Neste artikkel

Bondelaget glad for oppheving av forbud mot nydyrking