Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Kan gi tusenvis av grønne arbeidsplasser

Skog22 rapporten legges fram idag.

I dag overrekker det regjeringsoppnevnte utvalget Skog22 sin rapport til Landbruks og matminister Sylvi Listhaug.

Rapporten beskriver hvordan verdikjeden kan utvikles betydelig i tiden fremover og bidra til sikre produksjon og sysselsetting i Norge.

– Skog22-strategien er en oppskrift på hvordan vi kan skape tusenvis av grønne arbeidsplasser og senke utslippene av klimagasser, sier adm. direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund i en pressemelding.

Skog22-rapporten slår fast at skog- og trenæringen har stort potensial for vekst. Omsetningen i næringen kan mer enn firedobles. Omsetningspotensialet er beregnet til å være minst 180 milliarder kroner. Skognæringen representerer med dette en vesentlig mulighet for verdiskaping og sysselsetting for et Norge som må fornye sin industri basert på fornybare og bærekraftige løsninger.

Annonse

Skogeierforbundets styreleder Olav Veum har vært medlem av strategigruppen for Skog22.

– Ambisjonen om en vesentlig vekst i avvirkning og skogproduksjon, og å øke omsetningen fra sektoren til 180 milliarder kroner er ambisiøs. Skognæringen representerer en vesentlig mulighet for sysselsetting og verdiskaping for et Norge som må fornye sin industri basert på fornybare og bærekraftige løsninger, sier Veum.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag