Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordvern-versting lover bedring

Ingen har omdisponert mer jord i 2014 enn Sandnes kommune.

Nye takter: – Vi skal ha et bynært landbruk. I Sandnes er det nå tverrpolitisk enighet om jordvernpolitikken framover. For bydelen Austrått i Sandnes har jeg sagt fra dag én at bøndene der skal ha jorda i fred, sier Ap-ordfører Stanley Wirak i Sandnes.

Utbyggingspresset er massivt, men ordføreren er klar: Nå har jordvernet førsteprioritet.

Ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes er klar på at kommunen fremover vil legge seg på en restriktiv jordvern-politikk.

– Tankegangen hos lokalpolitikere er gjerne at byggingen må skje i sentrale områder, der den attraktive jordbruksjorda ofte ligger. Slik har vi tenkt i Sandnes også, men nå er det slutt. Nå har jordvern førsteprioritet, sier han til Bondebladet.

En jordvern-versting

Hittil har imidlertid Rogalandskommunen vært noe av en versting på området. Nye KOSTRA-tall viser at ingen kommuner i landet omdisponerte mer dyrka jord enn Sandnes i fjor – 634 dekar. Det er 11 prosent av de 5710 dekarene som ble omdisponert på landsbasis i 2014. Men Sandnes er ikke alene i Rogaland om å bygge ned mye matjord: Hele fem kommuner i fylket var blant de 20 kommunene som omdisponerte mest i fjor.

– Tallene for Sandnes henspeiler på vedtak gjort for åtte år siden. Vi snakker her om områder som ligger like ved godsterminalen, der vi må ha plasskrevende industri. Til godsterminalen alene har det gått med 500-600 dekar dyrka jord. Men nå skal vi ikke omdisponere noe mer. Det er slutt! Alle partiene er enige om en slik linje, kanskje med unntak av Høyre.

– Men hvordan skal dere klare det, med utbyggingspresset i dette distriktet?

Omdisponering

* I fjor ble 5710 dekar dyrka jord omdisponert i Norge.

* Dermed er målet om maksimalt 6000 dekar omdisponert dyrka jord årlig nådd, men som tidligere omtalt ønsker ikke regjeringen å stramme inn jordvern-målet.

* En oversikt fra Landbruksdirektoratet i 2014 viser at 20 kommuner står for om lag en tredjedel av all dyrka jord som blir omdisponert i Norge. Rogaland er representert med flere kommuner på denne lista.

– Vi skal bygge i fjellene, i uproduktiv mark. Der kan vi bygge en millionby, om så måtte være.

Vokser mest i Norge

Utbyggingspresset er voldsomt. I Sandnes kommune bygges det årlig 700-800 boliger, og kommunen er ifølge Wirak den byen i Norge som nå vokser mest i prosent. Bydelen Sandnes øst skal bli en foregangsbydel med 30 000 nye innbyggere i løpet av en 40-årsperiode.

For tiden pågår et stort prosjekt i regi av fylkets største boligutbygger Njål Østerhus. Som omtalt i Dagens Næringsliv tidligere i sommer, ønsker han å gi full gass gjennom oljekrisen for å holde folk i arbeid. Øster Hus Gruppen hadde i slutten av juni 510 boligenheter i Stavanger- og Sandnesregionen under bygging, hvorav 67 var uten salgskontrakt. Dette prosjektet berører etter hva Bondebladet forstår ikke dyrka mark.

Mobiliserer politikerne

Nå skal vi ikke omdisponere noe mer. Det er slutt!

Ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes
Annonse

Fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal i Rogaland Bondelag føler seg ikke trygg på at det ikke blir bygget ned mer attraktiv matjord i distriktet framover. Over sommeren vil fylkeslaget arrangere et jordvern-møte med lokalpolitikerne.

– I slutten av august skal vi invitere politikerne til et møte på Nord-Jæren. Vi ønsker å utfordre dem. Jordvern må bli et tema i høstens lokalvalgkamp. Dét skal vi sørge for, sier Byrkjedal.

Han krever mer enn fine ord om hvor viktig matjorda er.

– Jeg registrerer at det er forskjell på fine festtaler, og det som faktisk skjer lokalt. I fjor høst hadde vi en større jordvernkonferanse, og politikerne snakket godt om jordvern den gang, men vi ønsker å se at politikerne følger opp disse signalene, påpeker Byrkjedal.

Les mer: Fylkesleder ener politikere er notorisk upålitelige

Les mer: Gir ikke opp IKEA-jordet

Les mer: Ny allianse krever sterkere jordvernmål

Les mer: – Mangelfulle jordvernforslag

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag