Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbruksoppgjøret 2016: Synes ikke laveste krav på 12 år er moderat

Leif Forsell synes bøndene ber om for mye.

Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag krever 870 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør. Ikke siden Lars Sponheim var landbruksminister i 2004 har de bedt om mindre penger, men statens forhandlingsleder Leif Forsell synes likevel kravet er drøyt.

Se også videointervju øverst i saken

– I tall er det det laveste. Men jordbruksoppgjøret må alltid bedømmes ut fra utgangspunktet, og utgangspunktet her er at kostnadsutviklingen for jordbruket har vært veldig lav. Det har vært nær null kostnadsøkning over to år. Og inntektsutviklinga har derfor vært veldig god i 2015, med 14 prosent, sier Leif Forsell til Bondebladet.

Det er midlene jordbruket krever over budsjett som blir de vanskeligste å innfri, er han klar på. Landbruket krever 577 millioner kroner finansiert over budsjettoverføringer.

– Det er et problem at jordbruket krever nesten 600 millioner kroner over budsjettet, sier Forsell.

Les også: Forsell: – Et anstrøk av omkamp

Se også video: Bartnes kommenterer kravet

Annonse

Les også: Krever 860 millioner

Under pressekonferansen kalte Forsell jordbrukets krav «høyt», og hevdet at landbruket ikke har tatt inn over seg de endrede forholdene siden i fjor.

– Bakgrunnen for årets jordbruksoppgjør er at jordbruket har en veldig god utvikling. 2015 var et særdeles positivt år for norsk jordbruk. Et av de beste på veldig, veldig lang tid. Det var det sjette beste kornåret i historien, faktisk. Vi har hatt god markedsbalanse, unntatt for kylling. God markedsbalanse er veldig viktig for utviklingen i jordbruket. Jordbruket nyter nå godt av en veldig moderat kostnadsutvikling, med en veldig lav rente, og lave og fallende energipriser. Det innebærer at kostnadene for bønder som private næringsdrivende nærmest er uendret fra år til år. Summen av dette er at norsk jordbruk har hatt en veldig sterk inntektsutvikling i 2015, på hele 14 prosent fra det ene året til det andre. Det forstår alle er veldig, veldig høyt, sa Forsell.

– På den andre sida er situasjonen i norsk økonomi vesentlig forandra siden i fjor. Alle kjenner til fallet i oljeprisene, og at budsjettsituasjonen dermed er annerledes. Mange mister jobben, sa Forsell, og viste til at frontfag i industrien har gått med på lønnstillegg rundt null.

– I lys av den veldig positive utviklingen for norsk jordbruk, og en helt endra situasjon i norsk økonomi og for mange av sammenligningsgruppene, må jeg si at det er vanskelig å bedømme jordbrukets krav i årets forhandlinger som særlig moderat. Jeg noterer heller at det er teknisk sett er nær identisk med fjorårets krav, så jeg må bedømme jordbrukets krav som høyt, og at det i mindre grad tar inn over seg den endra situasjonen, sa Leif Forsell.

Neste artikkel

Småbrukarlaget vil ha krav om kompetanse