Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Jorda og skogen må tas i bruk

Jord- og skogbruk er blant de tre store satsingsområdene i SVs foreslåtte næringspolitiske plattform.

SV har lansert en ny næringspolitisk plattform. Den skal være grønn. Illustrasjonsfoto: Ragna Kronstad

Denne helga avholder SV landsmøte på Gardermoen. I landsstyrets forslag til hovedresolusjoner, inngår en næringspolitisk plattform. Mottoet er at denne reformen skal være «på folkets premisser». Og den skal være grønn.

De ti næringsbud

SV skriver at Norge nå trenger ti næringsbud for vår tids store utfordring: Å skape et grønt skifte på folkets premisser – å omstille norsk økonomi fra å være petroleumsbasert til å bli basert på grønne, fornybare naturresser.

Her er SVs ti bud:

* Norge skal gjøres forurensningsfritt innen 2050. Utslipp av klimagasser skal reduseres med minst 60 prosent innen 2030, og det skal ikke være noen fossile utslipp etter 2040. Ingen forurensning generelt innen 2050.

* SV vil styrke den norske modellen, herunder små sosiale forskjeller og en sterk velferdsstat.

* Fellesskapet skal ta et sterkt eierskap i nøkkelnæringer og naturressurser for å sikre sysselsetting, sikkerhet, ringvirkninger og inntekter.

* SV vil ta havet tilbake, og jorda, skogen og kraften i bruk.

«Våre felles naturressurser må sikres for en grønn framtid. Ungdom må få komme inn i næringene, råvarene må foredles til høyverdige produkter og verdiene skal komme fellesskapet til gode», heter det i landsstyrets forslag.

* Bruke handelspolitikken til å gjøre verden bedre for folk og miljø. Vil blant annet utrede alternativer til EØS.

* Bruke skattesystemet for å skape en rettferdig, grønn verdiskaping. Det innebærer blant annet økt skatt på bruk av ikke-fornybare ressurser.

* Offentlig næringssatsing skal brukes på det grønne skiftet de neste tiårene, fra næringsstøtte, Innovasjon Norge, næringsrettet forskning og offentlige innkjøp.

Annonse

«Vi vil støtte industri som vil redusere sine utslipp og spesielt legge til rette for ny, grønn industri som kan erstatte petroleum», skriver partiet.

* Vil framover velge tre store nasjonale næringsprosjekter. Utgangspunktet her, er at oljeindustrien skal omstilles. «Vi har fornybare ressurser i hav, jord og skog nok til en sterk bioøkonomi. Det må bygges grønn infrastruktur til hele landet».

* Løfte fagutdanningene til en større plass i videregående opplæring, og gjøre dem til et mer naturlig alternativ til dagens høyskole- og universitetsutdanninger.

Grønne løsninger skal lønne seg

– Gjør vi omstillingen mer rettferdig, gjør vi den også mer realistisk, sier SV-leder Audun Lysbakken (t.v.).Her sees Lysbakken sammen med bondelagsleder Lars Petter Bartnes og Venstre-leder Trine Skei Grande under en tidligere bondelagsfrokost utenfor Stortinget. Foto: Karl Erik Berge

I sin tale til årsmøtet fredag, poengterte partileder Audun Lysbakken at Norge også trenger en grønn folkebonus i den store omstillingen av norsk økonomi.

– Her er det tre alternativer som vi må diskutere. Ett av alternativene, er et grønt og rettferdig skatteskifte der folk med lav inntekt får mer i skattelette og der pensjonister og trygdede skal få økte inntekter. Den andre varianten er «danske tilstander» med bruk av grønne sjekker, sa Lysbakken.

I Danmark har de siden 2010 hatt en ordning med grønne sjekker, det vil si at alle med inntekt under en viss grense får en årlig utbetaling med kompensasjon for grønne avgifter.

Lysbakken ser også for sen en ordning der hver krone i klimaavgifter tilbakebetales til hver nordmann.

– Det skal være penger å tjene for dem som vil leve klimavennlig. Gjør vi omstillingen mer rettferdig, gjør vi den også mer realistisk. Vi skal bygge hele landet, og vi skal bygge det rettferdig, sa Lysbakken til stor applaus.

Neste artikkel

Anbefaler bedre utslippsregnskap