Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jobber for robot-styrt framtidslandbruk

Framtidas jordbruk bør drives av små roboter, mener robotekspert.

Viste fram «Thorvald»: NMBU viste torsdag fram sine egenutviklede landbruksroboter Thorvald I og Thorvald II. Her er sistnevnte, sammen med (fra v.) robotekspert Pål Johan From, Lars Grimstad, Marco Xaud, Erling Bjurbeck og Øystein Sund. (Foto: Norges Bondelag)
Viste fram «Thorvald»: NMBU viste torsdag fram sine egenutviklede landbruksroboter Thorvald I og Thorvald II. Her er sistnevnte, sammen med (fra v.) robotekspert Pål Johan From, Lars Grimstad, Marco Xaud, Erling Bjurbeck og Øystein Sund. (Foto: Norges Bondelag)

Bruk av landbruksroboter er blant temaene som er satt under lupen under årets Blæstaddagen i Hedmark. Blant de inviterte var robotforsker Pål Johan From ved Ås-universitetet NMBU. At fremtidens landbruk er robotstyrt, levnet han ingen tvil om under torsdagens seanse.

Les mer om robot-satsingen her.

– I framtida bør jordbruket drives med små, selvgående roboter. Robotene vil passe godt inn i det varierte norske jordbruket. På små gårder vil det være naturlig med to-tre roboter, mens det på store gårder trengs 20-30. Og robotene kommer bedre fram i vanskelig norsk topografi enn traktorer gjør, sa From.

Les også: Ny landbruksrobot skal danke ut traktoren

– Nå må vi tenke motsatt

Han påpeker at jordbruket har vært drevet etter samme prinsipp i 8000 år: Man har et dyr eller en maskin som drar utstyr bak seg for å jobbe med jorda. Nå må det tenkes nytt, fastslår han.

– Maskinene og utstyret har blitt større og større. Nå må vi tenke i motsatt retning. Vi må ha mindre maskiner, men flere, konstaterer roboteksperten.

Annonse

Han er klar på at den utviklingen han skisserer på mange måter vil gi et mer bærekraftig landbruk. Blant annet vil man med roboter unngå jordpakking, noe som reduserer avlingene med 20 prosent. Videre kan våronna starte tidligere, flere steder allerede i mars, siden robotene kan jobbe på jordet selv om det er bløtt. Videre bruker robotrene mindre energi enn dagens store maskiner, og de gir mulighet for presisjonsjordbruk.

Les også: Melkeroboten: – Jeg sitter nærmest bonden

Møt Thorvald I og Thorvald II

Under Blæstaddagen kunne From og hans studentteam vise fram to landbruksroboter som er utviklet ved NMBU. De heter Thorvald I og Thorvald II, og skal i utgangspunktet kunne gjøre «alt». Prototypen av Thorvald II skal kunne jobbe både på friland, i tunnel og i drivhus. De kommende dagene skal «han» brukes i bekjempelse av meldugg på jordbær, ved hjelp av UVB-stråling. Thorvald skal også drive jordbearbeiding, bekjempe ugras, gjødsle, kalke og sprøyte.

Les også: Melkerobot gir mindre penger

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag