Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Isolering for laftestokker

Firmaet Termolaft har tatt patent på isolering av laftede bygninger. Det kan gjøre laftede fjøs aktuelle også når det er behov for isolering.

Hyttemarkedet er riktignok firmaets største målgruppe, men med tre som byggemateriale på veg tilbake til landbruket, mener Kai Nettum i Termolaft at isoleringsmulighetene for laftet tømmer bør kunne gjøre isolerte laftebygninger aktuelle for landbruket.For landbruksbygninger eksisterer det per i dag ikke krav til u-verdi, et mål som angir en bygningsdels varmeisolerende evne.

- Men produksjoner som gris og kylling krever varme, og dermed blir det naturlig å også ta bygningens isoleringsevne i betraktning, sier Nettum. Fire deler

Isoleringen foregår ved at laftestokken sages i fire planker, før to og to planker limes sammen igjen. Deretter profileres disse to enhetene til det tradisjonelle lafteutseendet.

Samtidig freses det not/fjør samt spor på innsiden for innsetting av MDF-plater som holder disse to elementene sammen til en stabil stokk og sørger for hulrom som fylles med isoleringsmateriale.

De to freste treelementene kan plasseres i ulik avstand fra hverandre for å oppnå forskjellig tykkelse på isoleringsmaterialet. MDF-platenes bredde justeres da i forhold til ønsket på isoleringstykkelsen.

- Med 16 cm isolering blir hele stokken 30 cm, og dette gir en u-verdi på 0,18, sier Nettum.

Til bruk i landbruksbygninger ser Nettum det som mest hensiktsmessig å bruke slipplaftmetoden. Her brukes laminerte stolper som isoleres og settes sammen etter samme prinsipp som termolaft-stokken. Disse stolpene monteres med avstander på cirka fire meter, og laftestokkene slippes ned i et spor som stolpene sørger for. Isolerer med hamp

Til bruk som isoleringsmateriale har Nettum prøvd flere alternativer.

Annonse

- Vi har prøvd trefiberisolasjon, men den har en tendens til å mugne etter hvert.

I stedet har Nettum etablert kontakt med et tysk firma som bruker hamp som isoleringsmateriale. Hamp-planten har vært forbudt å dyrke i Tyskland, men er nå lovlig igjen, og denne mugner ikke, ifølge Nettum.

Termolaft samarbeider med Moelven Utvikling og har testet produktet hos Treteknisk Institutt. Ifølge Nettum tilfredsstiller den isolerte laftestokken kravene til u-verdi for hytter og bolighus.

Saging og kløyving av stokkene er operasjoner som Nettum mener kan skje alle steder der det finnes et sagbruk.

- Sagbruk med høvler og tørke kan produsere stokken med eksisterende utstyr. Dessuten ønsker vi at produksjonen for landbruksbygninger skal foregå lokalt, i nærheten av der materialene skal brukes.

Neste artikkel

Flere leser Bondebladet