Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Innlandet Bondelag med luksusproblem

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag.

Kristina Hegge er leder i Oppland Bondelag. Hegge er sauebonde og driver familiegården på Biri. Både Hegge og Elisabeth Gjems i Hedmark Bondelag vil gjerne bli ledere i Innlandet Bondelag. (Foto: Stian Eide)
Kristina Hegge er leder i Oppland Bondelag. Hegge er sauebonde og driver familiegården på Biri. Både Hegge og Elisabeth Gjems i Hedmark Bondelag vil gjerne bli ledere i Innlandet Bondelag. (Foto: Stian Eide)

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger, skriver fylkeslaget på sin hjemmeside.

– Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag sine valgkomiteer har jobbet sammen for å forberede valget av Innlandet Bondelags første fylkesstyre.

Begge lederne ønsker å fortsette

– Vi har to svært dyktige fylkesledere i dag som begge ønsker, er motiverte for, og er egnet til å fylle posisjonen som leder i det nye Innlandet Bondelag. Valgkomiteen har valgt å komme med to likeverdige innstillinger der dagens fylkesledere topper hver sin liste. Nå blir det opp til årsmøtet å velge, sier Grøholt.

Annonse

Lederkandidatene som årsmøtet, etter valgkomiteens innstilling, skal velge mellom er Kristina Hegge, fylkesleder i Oppland Bondelag, og Elisabeth Gjems, fylkesleder i Hedmark Bondelag.

Overgangsinstruks

Årsmøtene vedtok i mars 2019 en overgangsinstruks for valgkomiteene som de har jobbet etter.

Begge innstillingene tar hensyn til de kravene som instruksen setter; at de åtte styremedlemmene skal representere hver sin region, og at de representerer mangfoldet i medlemsmassen mht bruksstørrelse, produksjon, kjønn og alder.

Det er mange hensyn som skal tas med i vurderingen, og valgkomiteens leder kan fortelle om en krevende prosess. Instruksen er klar på representasjon.

– Dette gir både muligheter og begrensninger. Vi har måttet utelate noen vi gjerne skulle hatt med videre. Samtidig har vi også funnet plass til noen nye spennende personer, sier Grøholt.

Det konstituerende årsmøtet for Innlandet Bondelag finner sted 18.-19. mars på Lillehammer.

Neste artikkel

Hannbjørn felt i Tynset