Ikkje plass til gris i kyllinghusa

Sem Garborg og Geir Nesse frykter det vil gje ny overproduksjon.

Feil signal: Ombyggjing til slaktegris er ikkje løysinga for slaktekyllingprodusentar i ein vanskeleg situasjon, meiner Sem Garborg (t.v.) og Geir Nesse frå Time Svineavlslag. Dei meiner overskotssituasjonen på smågris må løysast internt.

Det er eit feil signal å senda ut til slaktekyllingprodusentar i ein fortvila situasjon. Svinemarknaden er knapt i balanse. Det skal svært lite til før me på nytt er råka av overproduksjon med redusert lønsemd som uunngåeleg resultat for både eksisterande og eventuelt nye produsentar, meiner dei to representantane frå Time Svineavlslag

Vil stagge veksten

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Neste artikkel

– Vi jobber hardt for alle bønder