Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvert sjette gårdsbruk er blitt lagt ned siden 2010

I fjor var det 38.498 gårdsbruk i Norge. Det tilsvarer en nedgang på 8.126 gårdsbruk siden 2010.

Nye tall fra SSB viser at hvert gårdsbruk i snitt har 253,6 dekar jordbruksareal. Det er 17,5 prosent mer per bruk enn i 2010. Bildet er fra tresking på Nesodden. Foto: Dag Idar Jøsang
Nye tall fra SSB viser at hvert gårdsbruk i snitt har 253,6 dekar jordbruksareal. Det er 17,5 prosent mer per bruk enn i 2010. Bildet er fra tresking på Nesodden. Foto: Dag Idar Jøsang

Nedgangen i antall gårdsbruk siden 2010 er på 17,4 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Jordbruksarealet per gårdsbruk øker likevel tilsvarende nedgangen i antall gårdsbruk. I fjor hadde hvert gårdsbruk i snitt 253,6 dekar jordbruksareal. Det er 17,5 prosent mer per bruk enn i 2010. Et dekar tilsvarer 1.000 kvadratmeter.

I fjor var 9.761.605 dekar jordbruksareal i drift i Norge – en nedgang på 3 prosent siden 2010.

Fra 2019 til 2020 ble det 592 færre gårdsbruk i Norge.

I snitt hadde hvert gårdsbruk som har dyr, 67,6 dyr i fjor, opp fra 51,7 dyr i 2010.

Neste artikkel

92,6 milliarder i handelsoverskudd i april