Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva er da en feilvurdering?

«Det er ikke slik at det er gjort feilvurderinger», sier seksjonsleder Kai Terje Dretvik i Landbruksdirektoratet til Bondebladet, se sak side 10–11.

Etter tre runder med saksbehandling og klagebehandling fikk flomrammede Jan Norvald Steig fortsatt utbetalt erstatning etter en foreløpig takstrapport der verken skadeomfanget eller gjenopprettingskostnadene var kontrollert.

Dette til tross for at: A: Takstmannen som hadde skrevet rapporten, selv mente den var feil. B: Denne takstmannen senere hadde laget en ny, fullstendig rapport, med oppjusterte volum og priser. C: Steig fikk betydelig mindre enn naboene for samme skade. D: De nye volumene og prisene var langt mer i samsvar med rapporten fra takstmannen direktoratet selv hadde sendt ut, og med det naboene fikk.

I Landbruksdirektoratets versjon er det «uheldige formuleringer» de har brukt, som «Landbruksdirektoratet har ikke funnet noen veiledning i de øvrige takstene», som er problemet. De har jo vurdert alle tre takstene, sier de. Bondebladet mener derimot at problemet er at setningen er sann: I erstatningsutmålingen HAR de ikke brukt de andre takstene.

Annonse

Direktoratet innrømmer ingen feilvurderinger i saken, men de har innrømmet uheldig ordbruk. Betyr det at direktoratet kommer til å fortsette å behandle bønder på denne måten, men ønsker å bli flinkere til å skjule det?

Klagenemnda for naturskader opprettholdt i første runde vedtaket fra direktoratet med en så kortfattet begrunnelse at det ikke engang er mulig å se om de lest Steigs klage eller satt seg inn i saken. Henvendelser fra Bondebladet blir møtt med «ingen kommentar». Det er ikke mye tillitvekkende.

Denne saka er det mye å lære av, både for direktoratet og klagenemnda. Hva klagenemnda har lært, er ikke godt å si: De kommenterer jo ingenting. Direktoratet vet vi mer om, men svaret er til å gråte av: De har lært mediehåndtering.

Direktoratet burde i stedet lagt seg langflate. Det hadde gitt langt mer tro på riktig saksbehandling i framtida.

Neste artikkel

108 vil selge kvoten