Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høyesterett skjerper straffen for ulvejegere

Høyesterett øker straffene.

Saken mot de fem jegerne som var tiltalt for ulovlig ulvejakt i Hedmark er ferdig behandlet i Høyesterett, og de tiltalte har fått skjerpet straffen.

– Lagmannsretten har utmålt for milde straffer, hensett til utviklingen i lovgivningen og Høyesteretts praksis de senere år. Allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon. Det er skjerpende at det er tale om en planlagt og organisert jakt, og at forsøket gjaldt tre ulver, hvor to var et revirhevdende og ynglende par, står det i dommen.

Du kan lese hele dommen her.

Lengre straff

I lagmannsretten ble fire av fem tiltalte dømt til fengsel, og mistet i tillegg retten til å drive jakt i en periode. Flere av dem har fått skjerpet straffen av Høyesterett.

Tiltalt A fikk i lagmannsretten ni måneders fengsel. Dette har Høyesterett endret til et års fengsel.

Tiltalt B ble i lagmannsretten dømt til 120 dagers fengsel. Høyesterett har opprettholdt dommen.

Annonse

Tiltalt D fikk fem måneders fengsel i lagmannsretten, og har fått skjerpet dette til seks måneder.

Lagmannsretten dømte tiltalt E til 120 dager, mens Høyesterett har økt straffen til fem måneder.

De fire tiltalte mister retten til å jakte i 3 år. Lagmannsretten hadde i utgangspunktet fradømt tiltalt A denne retten i fem år, men her reduserte Høyesterett til tre år.

I tingretten ble jegerne dømt for brudd på den såkalte mafiaparagrafen, men verken lagmannsretten eller Høyesterett har dømt for det.

Opphevet frifinnelse

En av jegerne ble frifunnet i lagmannsretten, og Høyesterett har opphevet frifinnelsen. Det betyr ikke at vedkommende er funnet skyldig, men at saken må behandles på nytt i lagmannsretten.

Neste artikkel

Ulv drepte elgkalv nær Sognsvann