Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er statens tilbud

Tilbyr en ramme på 962 millioner kroner.

Viil Søyland er statens forhandlingsleder. Dette bildet ble tatt da hun fikk jordbrukets krav. (Foto: Anders Sandbu)
Viil Søyland er statens forhandlingsleder. Dette bildet ble tatt da hun fikk jordbrukets krav. (Foto: Anders Sandbu)

Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksforhandlingene tirsdag klokka 11. Den økonomiske rammen i tilbudet er 962 millioner kroner, mens jordbrukets krav var 2,1 milliarder. Du kan følge pressekonferansen her

Pressemelding:

– Tilbudet fra regjeringa anerkjenner ikke alvoret i den økonomiske situasjonen i landbruket, sier Bartnes og mener tilbudet er urovekkende lavt.

Staten la i dag fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Det er et svar på jordbrukets krav om å øke inntektsmulighetene, redusere inntektsgapet til andre grupper og sørge for nødvendige investeringer.

– Tilbudet vitner om stor avstand til hvordan bøndene har det og hva som skal til for å drive matproduksjon framover. Det virker ikke som om regjeringa forstår den store uroen i næringa, sier Bartnes.

I kravet løfter jordbruket inntektsnivået til alle bønder, samtidig som vi prioriterer små og mellomstore bruk for å sikre mangfoldet i landbruket.

– Tilbudet viser ikke interesse for å nærme seg jordbruket på dette punktet, og vil føre til fortsatt færre og større bruk. Da går vi glipp av verdifulle ressurser til matproduksjon i bygdene, sier Bartnes.

Statens tilbud til bøndene er på 962 millioner kroner, mens jordbrukets krav var 2,1 milliarder.

– I kravet ber vi om et kraftig inntektsløft, og det blir ikke svart ut. Tilbudet reflekterer ikke det økonomiske alvoret, reduserer ikke inntektsavstanden til andre grupper, og er for svakt til å skape framtidstro i landbruket, sier Bartnes.

Annonse

Statens forhandlingsutvalg foreslår å øke målprisen på melk med 8 øre per liter. Videre styrkes distrikts- og strukturprofilen gjennom en økning i driftstilskudd melk med 92,2 mill. kroner. Grunntilskuddet til geitemelk økes med 10 øre per liter.

I tillegg foreslår statens forhandlingsutvalg at tilskudd for avløsning ferie og fritid økes tilsvarende 2,3 prosent.

Ingen ekstra investeringsmidler

Jordbrukets krav legger opp til en flerårig investeringspakke, for å møte kravet om løsdrift for alle storfe fra 2034. Regjeringa møter ikke dette, og har ikke satt av ekstra midler til investeringer i fjøs.

– Tilbudet har ikke tatt inn over seg hvor stort behovet for investeringer i melk- og storfefjøs er. I realiteten vil dette være en nedbygging av små og mellomstore bruk, slår Bartnes fast.

Jordbruket vil nå gå igjennom tilbudet og bestemme om det er grunnlag for å gå i forhandlinger eller ikke.

– Nå skal vi lese dokumentet nøye, og melde tilbake til staten om det er grunnlag for forhandlinger. Det er framtida til norsk landbruk det står om, sier Bartnes.

Ramme og finnansiering i statens tilbud

Neste artikkel

Planlegger traktoraksjoner over hele Norge