Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er Aps landbrukskrav til KrF

Aps Nils Kristen Sandtrøen forventer at KrF sikrer fullt gjennomslag for eget grunnsyn innen landbruk, i det som gjenstår av regjeringsforhandlingene.

Aps landbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen i Stortingets næringskomité, ber KrF jobbe for fullt gjennomslag på hele det jordbrukspolitiske feltet i det som gjenstår av regjeringsforhandlinger. Foto: Anders Sandbu

Regjeringsforhandlingene med KrF ruller videre. Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen oppfordrer KrF til å stå beinhardt på «KrF-linja» i norsk landbrukspolitikk i de fortsatt pågående forhandlingene.

– Nå er det avgjørende at KrF setter trøkk på markedsbalansering, og at partiet støtter opp om samvirkenes arbeid der. På dette feltet vet vi at KrF har et annet syn enn Høyre og Frp, sier Sandtrøen til Bondebladet.

Kamp om jordressursene

Han er klar på at KrF, i det som måtte gjenstå av forhandlinger, må vektlegge en forsterkning av hele jordbrukspolitikken, herunder økt bruk av norske naturressurser. Da er fortsatt matproduksjon over hele landet en forutsetning, påpeker han.

Innen eiendomslovgivningen i landbruket, har Solbergregjeringen fått gjennomslag for enkelte liberaliseringer de siste årene. Sommeren 2017 ble det vedtatt flere endringer i konsesjonsloven: Heving av arealgrensen fra 25 til 35 dekar i bestemmelsene om konsesjonsfritt erverv og lovbestemt boplikt, opphevelse av priskontroll på rene skogeiendommer, samt utvidelse av konsesjonsfrihet for ubebygde enkelttomter.

– Det er knapt med jord i dette landet. Da må jordressursene komme bøndene til gode. Også dette er et spørsmål hvor KrF har et annet ståsted enn Høyre og Frp. KrF må i regjeringsforhandlingene sikre at vi fortsatt kan ha norsk matproduksjon basert på egne ressurser, sier Sandtrøen, som sitter i Stortingets næringskomité.

– Må kreve fullt landbruks-gjennomslag

Annonse

Han mener KrF ikke kan fire en tomme på landbruk.

– Partiet må kreve fullt gjennomslag på alle disse punktene under forhandlingene. Noe annet vil være en svekkelse av den norske jordbrukspolitikken. Videre må disse punktene gjenspeile den daglige politikken i en eventuell flertallsregjering med KrF, sier Sandtrøen – og fortsetter:

– Jeg forventer også at de i KrF som har sagt at de er opptatt av forsterket matberedskap, går kritisk gjennom forhandlingsresultatet, og da spør seg om dette resultatet er for svakt med tanke på hensynet til beredskap og trygg mat.

Klimaberedskap på Stortingets dagsorden

Hva klimaberedskap angår, fremmet Ap i fjor høst en tiltaksplan med flere punkter som samlet skal bidra til at den norske bonden kan stå bedre rustet mot et klima de fleste synes å være enige om vil bli bare mer ekstremt og uforutsigbart.

Blant Aps ønskede tiltak, finner vi utarbeidelse av en konkret plan for utvidelse av dagens såkornlager, nyetablering av lager for grasfrø, styrket beredskap i form av tørking og lagring av korn på de enkelte brukene, samt virkemidler for drenering.

Ap-forslaget skal opp til politisk behandling i Stortinget en gang i vinter. Sandtrøen mener et samlet Storting bør stille seg bak dette forslaget.

Neste artikkel

Borgerlige uten ryggrad