Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helgesen møter press fra alle kanter

Må svare for seg onsdag denne uka.

Presset statsråd: Reaksjonene har vært sterke etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (bildet) like før jul vendte tommelen ned for felling av fire ulveflokker. Onsdag samler statsråden de fire forlikspartiene – H, Frp, Ap og KrF – på sitt kontor. Her er Helgesen på besøk hos småbrukarlagets leder Merete Furuberg i fjor vinter. (Foto: Anders Sandbu)
Presset statsråd: Reaksjonene har vært sterke etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (bildet) like før jul vendte tommelen ned for felling av fire ulveflokker. Onsdag samler statsråden de fire forlikspartiene – H, Frp, Ap og KrF – på sitt kontor. Her er Helgesen på besøk hos småbrukarlagets leder Merete Furuberg i fjor vinter. (Foto: Anders Sandbu)

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) møter press fra alle kanter, i kjølvannet av at Stortingets vedtatte ulvejakt er avlyst.

Sist ut, er Norskog, som mandag sendte et brev til Klima- og miljødepartementet. I brevet ber Norskog departementet gjøre en vurdering av om de skader ulvebestanden påfører jaktretten gir grunnlag for lisensfelling.

«Norske myndigheter velger å se bort fra skade på jaktretten som grunnlag for felling av ulv, noe som avviker fra de juridiske tolkninger i Sverige og Finland», heter det i brevet fra Norskog.

I en tidligere klage, ber Norskog om økt felling av ulv. Begrunnelsen var nettopp den skade ulven påfører jaktretten. Imidlertid er ikke dette aspektet besvart av departementet. Derfor har Norskog sendt en ny klage hvor de ber om en klargjøring på dette punktet.

Les også: Lisensjakt på ulv lovlig i Sverige

Økende ulvepress på Helgesen

Reaksjonene har vært sterke etter at Helgesen like før jul vendte tommelen ned for felling av fire ulveflokker. Både i bondeorganisasjonene, i jegermiljøene, blant grunneiere, i opposisjonen på Stortinget – og i deler av regjeringspartiene selv, råder frustrasjon og sinne.

De opplever alle at vedtaket er i strid med hva flertallet på Stortinget ble enige om i fjorårets ulveforlik, hvor det ble lagt opp til lisensfelling av inntil 32 ulver innenfor ulvesonen, og 15 utenfor sonen. Etter at Helgesen i etterkant hadde konsultert med lovavdelingen i Justisdepartementet, var beskjeden at det ikke er hjemmel for å drive lisensjakt på mer enn totalt 15 ulver.

En rekke Høyrefolk i Hedmark har trukket seg ut av partiet som følge av regjeringens vedtak, og i Norskog har samtlige medlemmer i Sentralt Kontaktutvalg for Rovviltforvaltning trukket seg fra sine verv. Utvalget gir blant annet råd til miljø- og landbruksmyndighetene om løpende prioriteringer i rovviltforvaltningen.

Også samtlige medlemmer i rovviltnemnd 5 har besluttet å legge ned sine verv.

Annonse

Les også: Alle ordførerne i Hedmark med felles ulveopprop

Møter forlikspartnerne onsdag

Onsdag denne uka samler Helgesen forlikspartnerne – H, Frp, Ap og KrF – til et møte på Helgesens kontor. Bondelaget har klare forventninger til at statsråden nå rydder opp etter avlysningen av Stortingets vedtatte ulvejakt.

– Vi forventer at Vidar Helgesen svarer på hvordan han som ansvarlig statsråd vil følge opp Stortingets ulvepolitikk. Et sentralt mål i ulveforliket er sameksistens mellom rovdyr og beitedyr, og det ble satt et bestandsmål. Da kan ikke statsråden bruke loven som unnskyldning for å opprette et ulvereservat, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes til NTB tirsdag.

Sps Geir Pollestad, som leder Stortingets næringskomité, kritiserer Helgesen for bare å innkalle de fire forlikspartnerne. Han mener Helgesen nå må stå skolerett for et samlet Stortinget etter vedtaket.

– Det handler ikke om et forhold mellom de fire partiene, det handler om regjeringens oppfølging av et vedtak gjort av Stortinget. At han og regjeringen kun skal forholde seg til noen få partier, er noe han ikke bør gjøre. Det er uryddig, og viser manglende forståelse av forholdet mellom storting og regjering, uttalte Pollestad til Nationen på tampen av 2016.

Partikollega Per Olaf Lundteigen har signalisert at det kan bli aktuelt å ta opp saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, men vil avvente konklusjonen på møtet mellom de fire forlikspartnerne.

Les også: Helgesen stopper ulvejakta

Neste artikkel

KrF-Reiten: - Et godt utgangspunkt