Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hardt ut mot forslaget til Sandberg

Advarer mot fleksibilitet for oppdretterne.

Fiskeriminister Per Sandberg åpner for at oppdretterne kan flytte produksjonen mellom områder uavhengig av områdets miljøstatus. Forslaget går på tvers av faglige råd som tidligere er gitt fra både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. (Arkivfoto)

Hvis fiskeriminister Per Sandbergs forslag til fleksibilitet innenfor det nye oppdrettsregimet vedtas, kan vi ikke lenger støtte ordningen. Den vil rett og slett ikke bidra til å løse problemene lakselusa skaper for villaksen.

Det skriver Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Norge, Redd Villaksen, Natur og Ungdom, Sabima, Norsk Friluftsliv, Norges Bondelag og Greenpeace i en pressemelding.

Les mer: Krever rask handling for villaksen

Forslaget åpner for at oppdretterne kan flytte produksjonen mellom områder uavhengig av områdets miljøstatus.

På tvers av faglige råd

Resultatet kan bli at produksjonen øker i områder der lakselussituasjonen er så alvorlig at produksjonen burde vært redusert.

Per Sandbergs forslag går direkte på tvers av faglige råd som tidligere er gitt fra både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, heter det i pressemeldingen.

– Departementets forslag til fleksibilitet uthuler hele prinsippet bak forvaltningsregimet. Vi kan få økt produksjon og mer lakselus i områder der dette ikke må skje. Det gjør det dessuten umulig å evaluere effekten av iverksatte reguleringstiltak på en forsvarlig måte, med mulige fatale følger for bestander av vill laksefisk, forteller biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

Vil unngå økning i gul eller rød sone

Annonse

De fleste organisasjonene har nå levert høringssvar til Fiskeridepartementet.

– En forutsetning for vår fortsatte støtte til det nye forvaltningsregimet, er at departementet garanterer at fleksibilitetsutnyttelse totalt sett ikke skal gi produksjonsøkning i områder med gul eller rød miljøstatus, eller produksjonsvekst utover 6 prosent i områder med grønn miljøstatus, slik vi ble forespeilet, sier fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i NJFF.

Organisasjonene understreker at Norge allerede har en akvakulturlov som gir myndighetene nødvendig spillerom til å redusere produksjonen til oppdrettsaktører som ikke overholder fastsatte grenser for maksimale lusenivåer.

– Det er viktig nå at departementet tar til seg den bekymringen miljøbevegelsen målbærer, og at de lytter til de opprinnelige rådene fra eget fagdirektorat og Mattilsynet, sier Karoline Andaur i WWF Norge.

Les mer: – Regjeringens mål frontkolliderer med Stortingets krav

Neste artikkel

Kan bli rypejakt på flere til høsten