Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har brukt mye tid på å sette i stand steingjerder

Reinert Kjølleberg fra Vest-Lista i Agder er tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen 2021.

Årets kulturlandskapspris gikk til Reinert Kjølleberg, prisen ble utdelt av Landbruks- og Matminister Olaug Bollestad og direktør i Norsk kulturarv Erik Lillebråten. (Foto: Landbruks- og Matdepartementet)
Årets kulturlandskapspris gikk til Reinert Kjølleberg, prisen ble utdelt av Landbruks- og Matminister Olaug Bollestad og direktør i Norsk kulturarv Erik Lillebråten. (Foto: Landbruks- og Matdepartementet)

Kjølleberg har over lang tid kombinert moderne jordbruk med en betydelig innsats for å ta vare på og formidle verdiene i kulturlandskapet. I år ble det foreslått 21 kandidater til prisen som deles ut av Norsk Kulturarv i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet.

Mandag fikk Kjølleberg besøk av Landbruks- og Matminister Olaug Bollestad og direktør i Norsk kulturarv Erik Lillebråten, som delte ut prisen på 50.000 kroner og et grafisk blad i tresnitt utført av Hans Normann Dahl.

På gården driver Kjølleberg med kjøtt- og melkeproduksjon. Eiendommens kystlinje er verna, og hører til Listastrendene landskapsvernområde som har et egenartet natur- og kulturlandskap, skriver Norsk kulturarv i en sak på sine nettsider.

Annonse

En av begrunnelsene for at nettopp Kjølleberg fikk prisen, er hans iherdige innsats med å sette i stand steingjerder, som er typiske kulturminneverdier i Lista-landskapet. De er både vakre elementer i landskapet og nyttige i gårdsdriften.

Prisvinner Reinert Kjølleberg og familien på trappen sammen med landbruks- og matminister Olaug Bollestad. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)
Prisvinner Reinert Kjølleberg og familien på trappen sammen med landbruks- og matminister Olaug Bollestad. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Han har også gjort en stor innsats for å øke allmennhetens tilgang på kulturlandskapet, blant annet ved å inngå en 10-årig turstiavtale for den delen av Kyststien som går over eiendommen hans. Videre holder Kjølleberg naturbeitemark ved Pennehuset ved like med sine lyngdalsfe, og sine egne bygningsmasser som blant annet består av en nesten 400 år gammel jordkjeller og et våningshus fra 1500-tallet.

– Det store og langvarige bidraget til skjøtsel, tilrettelegging og formidling av kulturlandskapet har vært særlig viktig for stedets attraksjonskraft. Dette gir positive økonomiske ringvirkninger for mange ulike lokale aktører. Det er en stor glede for meg å dele ut den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2021 til Reinert Kjølleberg, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Neste artikkel

Henningsvær kulturmiljø freda