Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Halvert egg-avgift i 2017

Tilnærmet balanse i eggmarkedet gir redusert avgift i 2017.

Eggmarked mer i balanse: Omsetningsavgiften på egg blir halvert fra nyttår. Bakgrunnen er at det nå er tilnærmet balanse i eggmarkedet. (Foto: Karl Erik Berge)
Eggmarked mer i balanse: Omsetningsavgiften på egg blir halvert fra nyttår. Bakgrunnen er at det nå er tilnærmet balanse i eggmarkedet. (Foto: Karl Erik Berge)

Fra nyttår gjelder nye satser i omsetningsavgiften for landbruksvarer. For egg blir det en halvering fra dagens avgiftsnivå, ned til 50 øre, melder Landbruksdirektoratet torsdag.

Tilnærmet balanse for egg

Bakgrunnen for halveringen er at det nå er tilnærmet balanse i eggmarkedet, med en forventet vekst i 2017 på rundt 1 prosent.

Markedsregulator Nortura mener det heller ikke vil bli behov for førtidsslakting av verpehøns, som har vært brukt for å redusere et stort overskudd av egg.

Les også: Vil fjerne regulering for korn og egg

Fortsatt krevende for sau

I sau- og lam-markedet er situasjonen den motsatte. De siste åra har det vært overskudd av sau og lam, og nå ligger det 3 200 tonn på reguleringslager, opplyser Landbruksdirektoratet.

Dette utgjør 13 prosent av hele den norske produksjonen av lammekjøtt. Nortura forventer fortsatt økning i produksjonen, men også 3 prosent økning i engrossalget neste år.

Annonse

Overskuddssituasjonen betyr at det blir en vesentlig økning i avgiften for sauebøndene.

Omsetningsavgiften økes her til 2,50 kroner, med en makssats på 3,50 kroner. I februar vil avgiften reduseres til 2 kroner, mens den økes igjen til 3 kroner i september.

Innenfor storfe er det fortsatt et stort underskudd i produksjonen av storfekjøtt. Den siste prognosen tilsier at tilførsel og engrossalg vil være på samme nivå i 2017, noe som tilsier et importbehov på 13 200 tonn (inkludert importkvoter).

Les også: Anbefaler ikke nyetableringer på sau

Neste artikkel

KrF-Reiten: - Et godt utgangspunkt