Gimming: – Øker presset på neste års jordbruksoppgjør

Regjeringa viderefører Solberg-regjeringas målsatte CO₂-avgiftsøkning. Kompensasjonen for økningen berører ikke jordbruket. Bondelaget forventer 50-millionerssmell på landbruksdiesel, og økt press på jordbruksavtalen 2022.

Rammes: Norges Bondelag forventer at CO₂-avgiftsøkningen på landbruksdiesel kompenseres seinere, som en del av jordbruksoppgjøret 2022. Noen kompensasjon for avgiftsøkningen er ikke lagt inn i regjeringas tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. (Arkivfoto: Traktor)
Rammes: Norges Bondelag forventer at CO₂-avgiftsøkningen på landbruksdiesel kompenseres seinere, som en del av jordbruksoppgjøret 2022. Noen kompensasjon for avgiftsøkningen er ikke lagt inn i regjeringas tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. (Arkivfoto: Traktor)
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Bondebladets digitale produkter (Appen Bondebladet og nettsiden bondebladet.no) kan benyttes gratis av alle som er mottakere av Bondebladet gjennom medlemskap i Norges Bondelag og andre samvirkeorganisasjoner, samt av alle som har et eget abonnement på Bondebladet. Klikk her for å lage en digital bruker!

Digital

Bestill

3 måneder for kun 125,-

Komplett

Bestill

3 måneder for kun 225,-

Neste artikkel

Rapport: Sjømatnæringa har større utslepp enn luftfarten