Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Går mot avvikling av «Peiling»

Det blir ikke bedre peiling med Peiling. Appen er foreslått avviklet i statsbudsjettet.

I regjeringens forslag til statsbudsjett, foreslår Barne- og likestillingsdepartementet å avvikle appen Peiling innen utgangen av 2018.

Målet med dagligvareportalen og Peiling var å gi kundene bedre informasjon om pris og kvalitet, samt å bedre markedsadgangen for små og nye aktører.

Ikke etter bestillingen

– Fornuftig beslutning. Dagligvareportalen og appen «Peiling» som Forbrukerrådet har utviklet, var langt fra å møte Stortingets bestilling, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare, i en pressemelding.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) valgte å avslutte prisdelen av dagligvareportalen i mai i år.

Annonse

Samtidig varslet departementet en kost/nytte-vurdering av eventuell videreføring av portalens øvrige elementer, der både driftskostnader, nytteverdi for brukerne og brukerpotensialet skulle vurderes.

På dette grunnlag har regjeringen nå valgt å legge ned Peiling.

Har advart mot mangler i portalen

– Det er synd at Forbrukerrådet ikke klarte å møte Stortingets ønske om en dagligvareportal som gir forbrukerne best mulig informasjon om både pris, kvalitet, utvalg, miljø og helse når de tar sine valg i dagligvarebutikken. Både dagligvareprodusentene og handelen har bidratt konstruktivt inn i Forbrukerrådets arbeid med portalen, sier Størksen.

Departementet har gjort en god vurdering, og vi støtter deres konklusjon, mener Virke-direktøren.

– Bransjen har gjentatte ganger advart mot det vi anser som alvorlige mangler i portalen som Forbrukerrådet har utviklet. Det er ikke overraskende for oss at portalen nå legges bort. I verste fall kunne konsekvensen av portalen vært at den ble et etableringshinder for nye aktører, siden tilknytningskostnadene kunne vært for høye. Dette er i tilfelle helt motsatt av hva som var intensjonen med portalen, sier Størksen.

Neste artikkel

Svikter smittevernet