Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fylkeslederne på Østlandet vil ha korntørkestøtte

Samtlige av Bondelagets fylkeslag på Østlandet vil prioritere Innovasjon Norge midler til korntørker. I Trøndelag er de mer usikre.

Gårdstørke: Bondelagslederne på Østlandet vil ha mer investeringsstøtte til gårdstørker. Foto: Øystein Heggdal/Norsk Landbruk
Gårdstørke: Bondelagslederne på Østlandet vil ha mer investeringsstøtte til gårdstørker. Foto: Øystein Heggdal/Norsk Landbruk

Mens Bondelagest fylkesledere i Trøndelag er usikre på om de vil prioritere korn når det gjelder støtte fra Innovasjon Norge, vil samtlige av fylkeslederne på Østlandet gjøre det.

Bondebladet har spurt Bondelagets fylkesledere i kornfylkene om de 1: Vil øke investeringsstøtten til korn, og 2: hvorfor/hvorfor ikke.

Trond Ellingsbø, Oppland

1: Vi mener korntørker må være en prioritert sak fremover, og har spilt inn det til fylkesmannen.

2: De klimatiske utfordringene er slik at det blir kortere og kortere perioder å høste kornet. Det er færre og færre som tørker det hjemme. Det er nærmest utopi at markedsregulator skal ha så stor kapasitet at de kan ta imot alt kornet på en gang, så vi ønsker flere korntørker. Det var annerledes da treskingen strakte seg fra midten av august til godt ut i oktober. Slik det er nå kom veldig mye i Oppland i oktober. Avlingene er jevnt over større, og du har større kapasitet på treskere. Tørke- og mottakskapasitet må tilpasses dagens utfordring, så det må fylles på med mer finansiering med støtte til gårdstørker. Vi trenger og en økonomisk kompensasjon for å levere kornet i januar-februar. Den økte prisen er ikke god nok til å gjøre det interessant.

Erling Aas-Eng, Hedmark

1: Vi har gjort en prosess mot kornkjøperne for å få på det rene hvilken kapasitet og hvilke planer de har. Det vil ha betydning for hva vi velger. Vi har ikke fått noen klare svar, så min konklusjon er at vi med klimaendringer må se på noe nytt. Generelt ser Hedmark Bondelag behovet for å yte investeringsstøtte til tørkeanlegg, gjerne litt enklere lager- og tørkekapasitet på den enkelte gård. Vi vil aldri kunne dekke hele behovet, men må vurdere klima- og investeringsfond for landbruket utenom Innovasjon Norge.

2: Vi ønsker å prioritere opp planteproduksjon, så sant vi beholder potten vi har. Det blir ikke store beløp uansett, potten er for liten til det. Jeg må ta et forbehold: Hedmark og Oppland skal diskutere dette sammen, og ha et felles innspill for Innlandet.

Erling Aas-Eng er leder i Hedmark Bondelag. Foto: Hedmark Bondelag
Erling Aas-Eng er leder i Hedmark Bondelag. Foto: Hedmark Bondelag

Investeringsstøtte

Gjennom jordbruksoppgjøret får jordbruket investeringsmidler som forvaltes av Innovasjon Norge.

Partene i jordbruksoppgjøret gir føringer for hvordan støtten skal fordeles, men hvilke produksjoner som får støtte varierer rundt om i landet.

Innovasjon Norge er delt inn i regioner, som frem til regionreformen har fulgt fylkesgrensene.

Fylkesmannen lager retningslinjer for hva som skal prioriteres i sin region etter råd fra det regionale partnerskapet bestående av faglagene, fylkeskommunen og Innovasjon Norge.

Sigurd Enger, Akershus

1: Vi har prioritert det en stund, men vi skal kanskje prioritere det enda høyere. Vi ser for eksempel på høsten vi har hatt nå, og at bygdemøllene ikke rustes opp noe særlig.

2: Det er viktig for å holde kornkvaliteten oppe. Det hadde sikkert vært billigere å bygge fellesanlegg, men vi ser det ikke blir gjort. Da er det behov for flere gårdstørker og –lager. Det er lettere å prioritere korn når vi ser overproduksjon av lammekjøtt, og vi skal følge med på storfekjøttproduksjonen. På korn er det underskudd, og da er det riktig å satse på det.

Svend Arild Uvaag, Østfold

1: Vi er ett av de fylkene som legger til rette for korntørker i dag, og kommer i hvert fall til å opprettholde det. Det kan være vi skal ha det enda høyere opp, men akkurat hva som får støtte vil alltid avhenge av den enkelte søknaden.

2: Østfold er et av de største kornfylkene, og det er viktig at vi ivaretar kvaliteten på kornet.

Annonse

Thorleif Müller, Vestfold

1: I et kornfylke som Vestfold ønsker vi å ha det høyt prioritert fremover.

2: Denne høsten viser hvor viktig det er å ta vare på kornet. Hvor mye bøndene søker om, det styrer ikke vi. Korntørker er et godt og viktig tiltak i kornfylket Vestfold.

Egil Christopher Hoen, Buskerud

1: Ja. Vi ønsker å prioritere det høyere, det har vært litt lavt prioritert. Også på landsbasis har det vært lite som går til kornanlegg.

2: Markedssituasjonen gjør at det er flere produksjoner det ikke er like aktuelt å prioritere så høyt som i denne perioden. Det er et rom for å prioritere det høyere, vekstsesongen vi har bak oss viser at hvor viktig det er å ta vare på kornet. Både for kornprodusentene, og for å sikre best mulig råvare både til kraftfôr og matkorn.

Aslak Snarteland

1: Svaret er definitivt ja. Vi har prioritert annerledes de siste årene, og har prioritert frukt og bær høyt. Det har gitt fantastiske resultater. Vi har prioritert grovfôrbasert produksjon i grasområdene, spesielt melk. Det kommer vi til å fortsette med, men tone litt ned på sau.

2: Tida er absolutt inne for å satse på hjemmelagring og tørking. Klimaendringene gir kornbøndene mer utfordringer, og de som driver planteproduksjon har hatt store utfordringer i år. Korntørker og lagring av korn kommer til å være prioritert.

Usikre i Trøndelag

Hverken Sør- eller Nord-Trøndelag Bondelag har bestemt seg for om de vil gå inn for investeringsstøtte til korntørker. Fv: Borgny Grande, fylkesleder i Nord-Trøndelag og Kari Åker, fylkesleder i Sør-Trøndelag. Foto: Stian Eide
Hverken Sør- eller Nord-Trøndelag Bondelag har bestemt seg for om de vil gå inn for investeringsstøtte til korntørker. Fv: Borgny Grande, fylkesleder i Nord-Trøndelag og Kari Åker, fylkesleder i Sør-Trøndelag. Foto: Stian Eide

Mens fylkeslederne på Østlandet er klare på at de vil prioritere korn, er fylkeslederne i Trøndelag usikre på om korn når opp i kampen om investeringsstøtte.

Kari Åker, Sør-Trøndelag

1: Jeg synes det er vanskelig å svare ja eller nei på det.

2: Det kan gi noen føringer som kan mistolkes. Vi må ta det inn i diskusjonen i partnerskapet, og dette blir et tema der. Vi må se hva landbruket har størst behov for. Men ser vi på klima kan det hende vi trenger mer korntørker, og at det er noe vi må bruke ressurser på. Vi har prata om det nå, om det kanskje må noen penger den veien og. Det er en reell problemstilling som er kommet opp.

Borgny Grande, Nord-Trøndelag

1: Det ble stilt spørsmål om behov for det da vi hadde møte sist. Jeg vet ikke hvor vi lander, men vi ser behovet for korntørker.

2: Det blir et prioriteringsspørsmål, om hva det er viktigst å bruke midlene på. I Nord-Trøndelag har vi sagt det er viktig å ha landbruk i hele fylket, og utnytte alle jordressursene vi har. Derfor har vi løftet husdyrbaserte produksjoner høyest. Så kommer debatten om korntørker, og vi ser at klimaet gjør at behovet er der. Vi må diskutere om det er mest hensiktsmessig med tørke på gårdsnivå eller felles anlegg.

Neste artikkel

Bollestad: – Vondt å ikke få til jordbruksavtale