Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frykter overbeskatning av sårbare laksebestander

785 sjølaksefiskere fanget 59 169 laks i sommer.

I sjølaksefisket er det ingen kvoter og fangstbegrensing per fisker slik man har i elvene. – Regelverket bør definitivt endres, sier Torfinn Evensen. (Arkivfoto)
I sjølaksefisket er det ingen kvoter og fangstbegrensing per fisker slik man har i elvene. – Regelverket bør definitivt endres, sier Torfinn Evensen. (Arkivfoto)

785 sjølaksefiskere fanget 59.169 laks i sommer. Dette utgjør 75 laks per fisker, skriver Norske Lakselever.

Til sammenligning avliver en sportsfisker i elv gjennomsnittlig 1 laks i året.

Les mer: Størrelsen teller for laksen

Dagens tall fra SSB viser at det ble tatt 269 tonn laks med not og garn i sjøen i 2016. Det er opp 16 prosent fra i fjor.

– I sjølaksefisket er det ingen kvoter og fangstbegrensing per fisker slik man har i elvene, og dette kan lett føre til overbeskatning av sårbare bestander, forklarer generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Antall villaks som vender tilbake til norske elver er halvert de siste tretti år.

Dette har ført til redusert høstbart overskudd og mange sårbare bestander. Over 100 elver er derfor stengt for fiske.

Stort potensial

Norske Lakseelver er kritisk til at sjølaksefisket får fortsette i sin nåværende form, da mye av fisket med not og garn i sjøen ikke skiller mellom laks fra ulike elvebestander.

Annonse

– Dersom flere laks overlever i sjøen og kommer opp i elva, vil verdien av laksen øke betydelig. Potensialet for verdiskaping knyttet til sportsfiske etter laks er 2-3 milliarder. Sportsfiskerne i elv bidrar til mer enn 95 prosent av innbetalingene til Statens fiskefond gjennom fiskeravgiften, sier Evensen.

Det gjøres også en betydelig dugnadsinnsats fra elveeiere og sportsfiskerforeninger rundt om, mener generalsekretæren.

– Sjølaksefiskerne bidrar ikke til dette viktige arbeidet. Vi synes det derfor er en veldig skjev fordeling at så få sjølaksefiskere kan høste over 40 prosent av villaksen, understreker Evensen.

Bør endres

Paragraf 26 i lakse- og innlandsfiskloven gir hjemmel til å stille krav om at fisket eller en forholdsmessig andel av fisket skal forvaltes til fordel for allmennheten.

– Å la 785 personer, knappe 1 prosent, av alle laksefiskere i Norge fange nærmere halvparten av villaksen, kan neppe sies å være til fordel for allmennheten. Regelverket bør definitivt endres, sier Torfinn Evensen.

Les mer: – Regjeringens mål frontkolliderer med Stortingets krav

Neste artikkel

Viktig forvaltningsprinsipp vedtatt