Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frykter avløser-stans vil svekke norsk landbruk

NHO Mat og Drikke mener usikkerheten vil øke.

NHO Mat og Drikke kritiserer regjeringens forslag om å avvikle avløsertilskuddet ved ferie og fritid. De mener avvikling av avløserordningen vil kunne svekke flere av konkurransefortrinnene norsk landbruk har i dag. (Arkivfoto)
NHO Mat og Drikke kritiserer regjeringens forslag om å avvikle avløsertilskuddet ved ferie og fritid. De mener avvikling av avløserordningen vil kunne svekke flere av konkurransefortrinnene norsk landbruk har i dag. (Arkivfoto)

NHO Mat og Drikke kritiserer regjeringens forslag om å avvikle avløsertilskuddet ved ferie og fritid. Forslaget er begrunnet i hensynet til forenkling, samt at bønder skal få «reell valgfrihet» i om tilskuddsmidlene skal benyttes ved avløsning eller ikke.

Les mer: Mener avløserendringen ikke er dramatisk

NHO Mat og Drikke mener forslaget snarere vil bidra til økt usikkerhet i landbruket.

Frykter større useriøsitet

Direktør Gaute Lenvik for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke frykter for kvalitetssikringen av arbeidskraft som tas inn ved sykdom, dersom forslaget skulle gå gjennom politisk.

Han mener avvikling av avløserordningen også vil kunne svekke flere av konkurransefortrinnene norsk landbruk har i dag.

Avløsertilskuddet

Avløsertilskuddet skal legge til rette for at husdyrprodusenter skal kunne ta ferie og få ordnet fritid og hjelp til avlastning.

Budsjettet for 2016 var på drøyt 1,1 milliarder kroner

Tilskuddet blir regnet ut på grunnlag av satser per dyr, opp til et maksimalt tilskudd per foretak på 74 200 kroner.

– Vi er bekymret for at forslaget vil gi et mindre seriøst arbeidsliv på dette området. Norsk landbruk har en unik helsesituasjon og et lavt smittepress. Disse konkurransefortrinnene er avgjørende for trygg mat, dyrevelferd og dyrehelse. Vi er bekymret for en utvikling der hver enkelt produsent selv vil måtte sørge for arbeidskraften ved sykdom, sa Lenvik under høringen på regjeringens jordbruksmelding torsdag sist uke.

Stort behov for avløsere

I dag er det Norske Landbrukstjenester (NLT) som organiserer landets avløserlag.

Skulle bonden bli syk, er det altså NLT som skaffer folk. Og NLT melder om stort behov for avløsere – faktisk dobbelt så stort som tilskuddet til NLT skulle tilsi.

Annonse

Styreleder Harald Lie påpekte i et intervju med Bondebladet i etterkant av jordbruksmeldingen at NLT får tilskudd til 240 årsverk med landbruksvikarer i beredskap. Men dét er under halvparten av behovet for mannskap.

– Det holder ikke med de 240 årsverkene. I løpet av et år, bruker vi over 500 årsverk på sykdom, sa Lie den gang. NLT mener hele beredskapen undergraves med regjeringens forslag.

– Ansatte må kvalitetssikres

Lenvik viser til at NHO Mat og Drikke har en rekke medlemsbedrifter som også er knyttet til primærproduksjonen, og en rekke arbeidstagere på gårdsbruk.

– Vi har mange eksempler på at det er utfordrende og kan være vanskelig å utføre jobben som arbeidsgiver i en hektisk hverdag, i perioder hvor man skal hente inn til dels stor arbeidskapasitet. At vi da har Norske Landbrukstjenester som kvalitetssikrer dem man henter inn, sikrer at de kan jobben og har en forståelse for smittepress på gårdene, samt at det foreligger tariffavtaler, er viktig. Alt dette er kvalitetssikring. Vi har eksempler på det motsatte, sa NHO-toppen under høringen.

Også Pelsdyralslaget reagerer på forslaget:

– Med regjeringens forslag, er ikke dette lenger en velferdsordning – slik hensikten er. Vi frykter at bønder ikke vil ta ut ferie. Vi har nå forpliktet oss til et dyrevelferdsprogram. Da må dyrevelferden være god – også når bonden er på ferie, sa administrerende direktør Knut Berg i Pelsdyralslaget under høringen.

Les mer: Jordbruksmeldingen: Frykter for avløserordningen

Neste artikkel

Forventer høye strømpriser en stund til