Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer angrep av rognebærmøll i eple

Det er flere år siden det har vært så klare prognoser, melder Nibio.

Mengden bær på rogna avgjør om rognebærmøll angriper eple eller ikke. I år er det en kraftig nedgang i antall blomsterklaser i distrikter der varslingen av rognebærmøll gjennomføres. Det kan derfor forventes angrep av rognebærmøll i eple i 2018, skriver Nibio.

Det kan være lokale variasjoner i hvor hardt angrepet blir. Derfor er det viktig med lokal kunnskap om hvor utsatt de enkelte eplefeltene er for rognebærmøll, mener Nibio.

Lager ganger i fruktkjøttet

Rognebærmøll er en liten sommerfugl som lever i rogn. Larven til denne sommerfuglen gnager inne i rognebær. Når det er for lite bær på rogna, kan rognebærmøll angripe eple i stedet.

I angrepet frukt lager larvene først et lite hull i skallet, hvor det etter hvert siver ut litt plantesaft som tørker til et hvitt pudder. Senere går larvene dypere inn i fruktkjøttet og lager lysebrune ganger.

Annonse

Forventer angrep i alle distrikter

Det har vært en svak økning i antall blomsterklaser på rogn fra 2014 til 2016 og så en kraftig økning i 2017. Dermed har populasjonen av rognebærmøll også økt, i takt med tilgangen på mat.

Snylteveps, som lever av rognebærmøll, blir også registrert. Disse holder ikke helt tritt med økningen av antall rognebærmøll.

Overlevelsen for rognebærmøll gjennom vinteren 2017-2018 har derfor vært høy. Kombinert med en nedgang i klasetall i 2018 vil tilgangen til rogn være begrenset og møllen er tvunget til å finne en alternativ vertsplante.

Epledyrkere bør søke råd hos den lokale rådgivningstjenesten, skriver Nibio. Det finnes ikke effektive sprøytemidler mot rognebærmøll som er tillatt brukt i privathager.

Neste artikkel

Beskytter eplene med haglnett