Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flytter all griseslakting i øst til Tønsberg

Norturas styre besluttet fredag å samle all slakting av gris på Østlandet i Norturas Tønsberg-anlegg. Det gir 27 færre årsverk på Rudshøgda.

Etter planen, skal den nye slaktelinja i Tønsberg stå klar i august 2022. På bildet sees Norturas anlegg i Tønsberg per 2020. Foto: Nortura
Etter planen, skal den nye slaktelinja i Tønsberg stå klar i august 2022. På bildet sees Norturas anlegg i Tønsberg per 2020. Foto: Nortura

Vedtaket er neste trinn i Norturas industriutviklingsplan, som ble lagt fram i fjor sommer. Nortura har gjennom denne planen lovet eierne å forbedre lønnsomheten i selskapet med mellom 350 og 400 millioner kroner i året, gjennom en modernisering og effektivisering av industrien.

27 færre årsverk på Rudshøgda

Dermed legges all griseslakting på Rudshøgda ned, og flyttes til Tønsberg. Planen er at den nye slaktelinja skal stå klar i august 2022. Fram til da vil grisen på Innlandet slaktes som vanlig ved Rudshøgda.

Det er kun på disse to stedene på Østlandet Nortura i dag har slakteri for gris. Tønsberg slakter 16 000 tonn, og Rudshøgda 18 000 tonn.

Vedtaket medfører en reduksjon på 27 årsverk på Rudshøgda, og en økning på 15 årsverk i Tønsberg. Alle berørte med fast ansettelse ved Rudshøgda får jobbgaranti, påpeker Nortura i en pressemelding fredag.

– Ser alt resultater

Beslutningen om å samle all griseslakting til Tønsberg, skulle egentlig ha blitt tatt tidligere, men ble utsatt av Nortura grunnet NRKs offentliggjøringer av ulike graverende forhold i et utvalg norske svinefjøs, og Norturas håndtering av dette sakskomplekset.

Kjøttkonsernet venter å få mye igjen for omlegging av slaktestrukturen på svinesiden.

– Selv om vi ennå er tidlig i prosessen, ser vi resultater av de tiltakene som er gjennomført. Det var en viktig årsak til at vi i fjor kunne øke tilleggsytelsene til eierne med 63 millioner kroner. Styret har en klar målsetting om å fortsette den utviklingen også i år, sier Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag i pressemeldingen.

Annonse

Ønsker høyere utnyttelsesgrad

Slaktelinjene på Rudshøgda og Tønsberg er begge over 30 år gamle, og Norturaledelsen er klar på at det er behov for oppgradering. Samtidig er utnyttelsesgraden ved begge linjene bare på 65 prosent. Det var en viktig grunn til utredningen ble satt i gang, minner Vaag om.

Både Tønsberg og Rudshøgda har vært vurdert som aktuell lokasjon for den nye slaktelinja. Tønsberg ble altså valgt. Ledelsen påpeker at det er denne løsningen som gir klart best økonomi samlet sett for Nortura.

Ved å velge Tønsberg, unngår man også å blokkere for den videre utviklingen av Rudshøgda som storfe- og småfeanlegg, påpeker konsernet.

Økt transporttid

Både i forkant av konsernsjefens innstilling og på eiermøtene, har svineprodusentene på Innlandet uttrykt bekymring for økte transportavstander. Dette har også styret brukt mye tid på.

Å flytte slaktingen av gris til Tønsberg, vil medføre at grisen fra Innlandet vil få økt transporttid. For 90 prosent av gårdene blir transporttiden til Tønsberg på fem timer eller mindre. Da er tida det tar å laste og losse inkludert.

Kun gris fra tre produsenter vil få en transporttid over syv timer til Tønsberg, og for disse tre vil det være mulig å transportere til andre Nortura-anlegg med kortere avstand, opplyser Nortura.

"Gitt at transporten er utført på en god måte, har vi god dokumentasjon på at grisen blir lite påvirket av transporttid", skriver Nortura.

Neste artikkel

Eirik har tro på utegris