Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flom på skadetoppen i 2016

Utgjorde 67 prosent av naturskadeerstatningen i 2016.

Den statlige naturskadeordningen dekker naturskader på eiendom og objekter som ikke kan forsikres. Det ble registrert flest skader på veier og broer i 2016. (Illustrasjonsfoto)

Det ble gitt tilsagn om 110 millioner kroner i statlig naturskadeerstatning i 2016 – i tilsammen 1 151 saker, melder Landbruksdirektoratet.

Les mer: Naturskadefondet betalte mest til flaumskader i 2015

Flom var den største skadeårsaken, som tidligere år, og utgjorde 67 prosent av erstatningen i 2016. Det ble registrert flest skader på veier og broer.

Ikke mulig å forsikre

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikret, ikke om det faktisk var forsikret.

Naturskadehendelsene i 2016 rammet i stor grad objekter som kan forsikres.

Derfor ble total naturskadeerstatning fra den statlige ordningen mer moderat.

Ekstremt med Tor

Annonse

I 2016 var det storm og uvær på vinteren, med blant annet ekstremværet Tor i slutten av januar, mens våren og sommeren bød på enkelte mindre flomhendelser.

Høsten 2016 kom med mye nedbør, og som følge av dette opplevde spesielt Trøndelag stor rasfare og flere ras som forårsaket skade.

Færre saker

I 2016 ble det meldt inn færre saker enn årene før. I perioden fra 2006 til 2016 var utbetalingene størst i 2012, men tallene for 2012 omfatter også mange saker fra flomåret 2011, som ble behandlet først i 2012.

Frem til 1. januar 2017 har naturskadeutsatte henvendt seg til lensmannen for å få bistand til å søke om naturskadeerstatning. Nå skal skadelidte søke selv via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet.

Søknaden må dokumenteres med bilder og kart, og i de fleste tilfeller skal det legges ved ett eller to anbud på hva det koster å gjenopprette skaden.

Neste artikkel

Grunnlaget for vern kan vaskes ut med flommen