Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere meldepliktige resistensbakterier

Fra 1. juni 2019 må veterinærer og laboratorier gi beskjed til Mattilsynet når de finner antibiotikaresistente bakterier og MRSA hos dyr.

Flere resistensbakterier blir nå meldepliktige. Bildet er tatt i Veterinærinstituttets laboratorium, hvor MRSA-bakteriene blir dyrket og påvist. Illustrasjonsfoto: Linda Sunde
Flere resistensbakterier blir nå meldepliktige. Bildet er tatt i Veterinærinstituttets laboratorium, hvor MRSA-bakteriene blir dyrket og påvist. Illustrasjonsfoto: Linda Sunde

Veterinærer og laboratorier får en viktigere rolle i overvåkingen av antibiotikaresistens. Fra 1. juni 2019 blir MRSA og flere andre typer antibiotikaresistente bakterier meldepliktige.

De ulike resistensformene er ennå ikke lagt inn i diagnosekodene i VetReg. Funn meldes til resistens@mattilsynet.no. Meldingen skal inneholde:

* Navn, adresse og kontaktinfo på veterinær som har tatt prøven.

* Navn, adresse og kontaktinfo på laboratoriet som har undersøkt prøven.

Annonse

– Norge har svært lite antibiotikaresistens sammenlignet med de fleste andre land. Slik vil vi fortsatt ha det. For å klare dette, trenger vi oversikt over og kunnskap om resistente bakterier. Først når vi har det, kan vi sette i gang tiltak som hindrer at forekomst av antibiotikaresistens i Norge øker. Derfor er styrket overvåkning og kunnskapsutvikling viktige tiltak i regjeringens strategi mot antibiotikaresistens», skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Laboratorier og dyrehelsepersonell får nå plikt til å varsle Mattilsynet umiddelbart hvis de påviser LA-MRSA hos storfe, småfe og svin. LA-MRSA regnes som en B-sykdom på disse dyreartene. Les mer om LA-MRSA på mattilsynet.no.

I tillegg skal laboratorier og veterinærer melde fra om en rekke følgende resistensformer. Se Mattilsynets oversikt her.

Neste artikkel

Poteter er dårligst merket