Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere kvinnelige jegere

Antallet unge kvinner og jenter som drar på jakt, har økt markant de siste ti åra. Samtidig er det blitt færre unge menn som jakter.

Kvinner på jakt: Stadig flere unge kvinner og jenter deltar i en eller flere former for jakt. De motiveres i stor grad av opplevelser og jaktens sosiale aspekter. Foto: NJFF
Kvinner på jakt: Stadig flere unge kvinner og jenter deltar i en eller flere former for jakt. De motiveres i stor grad av opplevelser og jaktens sosiale aspekter. Foto: NJFF

Det viser ny jaktstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I jaktåret 2009/2010 dro 500 unge kvinner og jenter (under 20 år) ut på en eller flere former for jakt, mens antallet var oppe i 820 i 2018/2019. Antallet har økt hvert år siden jaktåret 2012/2013. Også blant kvinnelige jegere i aldersgruppen 20–29 år har det vært en kraftig økning: Fra 1 710 i 2009/2010 til 2 790 i 2018/2019.

Over den samme tiårsperioden, er det blitt gradvis færre unge menn og gutter under 20 år som jakter. 5 410 unge menn dro ut på jakt i jaktåret 2009/2010. I 2018/2019 var antallet nede i 3 930.

Totalt sett, er imidlertid menn fortsatt kraftig overrepresentert blant norske jegere: 128 970 mannlige jegere, og 10 530 kvinnelige jegere. Flest jegere jakter hjortevilt: 91 270 personer i jaktåret 2018/2019. Også småviltjakt og rypejakt er populært, med henholdsvis 83 990 jegere og 47 900 jegere i siste jaktår.

Målrettet kvinnesatsing

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Miljødirektoratet har over tid satset på rekruttere unge kvinner til jegerorganisasjonen. Kommunikasjonsrådgiver Håvard Skjerstad Andersen i NJFF mener man nå ser fruktene av innsatsen, og av målrettede økonomiske midler fra direktoratet til kvinnesatsing. Etableringen av NJFFs kvinnenettverk tilbake i 2007-08, har også hjulpet på kvinneandelen, mener Andersen.

– Vi forventer at økningen i antall unge kvinnelige jegere skal fortsette, og vi jobber aktivt for det. NJFF har også vedtatt et mål om full kjønnsbalanse hos våre yngste medlemmer (de under 30 år) innen 2025, opplyser Andersen til Bondebladet.

Annonse

Det sosiale er viktigst

Kvinner oppgir gjerne en annen motivasjon for å drive med jakt enn hva menn gjør.

– Vi ser at kvinner i større grad motiveres av opplevelser, det sosiale og samhørighet. De bruker jakt primært som en sosial arena. Med andre ord, er det ikke nødvendigvis jakta i seg selv som er motivasjonen. Kvinner tar veldig sjelden jegerprøven uten at det er et miljø rundt som introduserer dem. Menn oppgir spenning eller matauk som motivasjon, forteller kommunikasjonsrådgiveren.

Han merker seg også at veldig mange menn i dag går på jakt sammen med kona eller kjæresten. Dét var ikke vanlig for 15–20 år siden, påpeker Andersen.

Hva er så grunnen til at stadig færre unge menn driver med jakt? Andersen har ikke noe klart svar, men han har en teori:

– Jeg vet ikke hvorfor det bikker litt ned for yngre menn. Men det har aldri vært flere fritidstilbud å velge mellom. Dessuten bor stadig flere i urbane områder. Vi ser også at jakt ikke lenger nødvendigvis er en aktivitet som går i arv. Inngangen til å drive med jakt, går stadig oftere via et organisert miljø – som NJFF, sier Andersen.

Neste artikkel

Jegere gir økt risiko for å spre skrantesjuke